Muzejní publikace roku

Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech
Publikace Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech prezentuje popularizační a vizuálně atraktivní formou výsledky archeologického výzkumu realizovaného Katedrou archeologie FF ZČU v Plzni, který s přestávkami probíhal v letech 2016–2020. Publikace představuje odpovědi na otázky o tzv. cikánském táboře v Letech u Písku, kdy v rámci bouřlivých diskusí zahájených v 90. letech 20. století o povaze tábora či jeho přesném umístění ve vztahu k vepřínu postaveném na místě v 70. letech 20. století překvapivě nebyly dlouho použity archeologické metody. Plzeňským archeologům a jejich zahraničním kolegyním a kolegům se kombinací nedestruktivních archeologických metod a odkryvu podařilo nejenom přesně určit polohu tábora a pohřebiště jeho obětí, ale prostřednictvím pozůstatků staveb, osobních předmětů vězňů i dozorců a bioarcheologického záznamu také získat doklady o podmínkách života v internaci i o samotných vězních.
107/2022
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
+420 545 571 798
sekretariat@rommuz.cz
hhtps://www.rommuz.cz
712 39 812
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Muzeum v roce 2022 realizovalo produkci a vydání unikátní publikace ve spolupráci s Katedrou archeologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a s finanční podporou Nadačního fondu obětem holocaustu. Velkoformátová publikace popularizační a vizuálně atraktivní formou přibližuje výsledky archeologického výzkumu lokality protektorátního tzv. cikánského tábora v Letech u Písku a pohřebiště jeho obětí, který s přestávkami probíhal v letech 2016–2020, a nabízí tak jedinečný pohled do každodenního života vězňů i dalších aspektů existence a fungování tábora. Přehled unikátních a dlouho očekávaných výsledků archeologického zkoumaní letského tábora přináší publikace jak v písemné podobě, tak prostřednictvím obsáhlého fotografického katalogu nálezů. Význam výpovědi prezentovaných artefaktů získaných archeologickým výzkumem podtrhuje skutečnost, že se jedná o jediné hmatatelné svědectví o vězních, z nichž se naprostá většina stala oběťmi holokaustu. Publikace obsahuje také souhrnné informace o výzkumu táborového hřbitova, jehož přesná poloha – podobně jako v případě tábora samotného – nebyla před archeologickým výzkumem s jistotou známá. Hmotný záznam dokumentovaný archeologickými metodami je srovnáván se svědectvím archivních pramenů a fotografií, nepočetnými výpověďmi bývalých vězňů, nově získanými rozhovory s jejich potomky a pamětníky z Letů. Mozaiku poznání tragického příběhu místa, které se stalo symbolem pronásledování a genocidy Romů a Sintů v době druhé světové války a poválečného přehlížení a vytěsňování historické paměti, tak nově doplňují nálezy a data archeologického výzkumu, jehož zaměření na témata soudobých dějin a výzkum táborových zařízení totalitárních režimů prochází výrazným rozvojem.
Pavel Vařeka, Petr Kočár, Petr Netolický, Libor Petr, Štěpánka Skálová, Zdeňka Sůvová, Zdeňka Vařeková, Michal Vágner a Jana Horváthová
Ibra Ibrahimovič, Pavel Vařeka, Adam Holubovský – Muzeum romské kultury, Jaroslav Sýbek – ČTK, Karel Boubín, Pavel Hlavenka, Petr Kočár, Libor Petr, Zdeňka Sůvová, Zdeňka Vařeková a archivní zdroje
Plány – Pavel Vařeka, Pavel Hlavenka, Michal Vágner
Obrazová koncepce, úprava fotografií, grafická úprava a zlom – Ibra Ibrahimovič, Martin Špoula
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace a Západočeská univerzita v Plzni, Katedra archeologie
320 Kč
1 200 ks
Knihu je možné zakoupit v muzejním obchodě a na muzejním e-shopu.

Nepovinné přílohy

978-80-86656-50-2
Odkazy na sdělovací prostředky, které reflektovaly vydání publikace: https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=5038 https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=5073 https://romea.cz/cz/domaci/zaznam-muzeum-romske-kultury-predstavilo-unikatni-publikaci-prinasejici-prehled-vysledku-archeologickeho-zkoumani-letskeho-tabor https://portal.rozhlas.cz/o-roma-vakeren-s-ivetou-demeterovou-8924880 https://www.youtube.com/watch?v=pR4lm-26H10 https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-27-ledna-2023/ https://radiozurnal.rozhlas.cz/dila-amaterskych-romskych-autoru-na-vystave-otevrena-cesta-leccos-prozrazuji-o-8909448 Natáčení do pořadu Babylon – datum zveřejnění 25. 3. 2023 https://www.rommuz.cz/file/other/tiskove-zpravy/2023/TZ%20Archeologie%20Lety.pdf Obálka publikace v pdf.: Publikace Svědectví archeologie Lety_obálka Slavnostní křest proběhl za přítomnosti ministra kultury Martina Baxy a generálního ředitele Národního muzea Michala učeše, kmotrami se staly ředitelka Historického muzea Národního muzea Zuzana Strnadová a ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu Marta Malá. Foto příloha: 1_Publikace 2_M. Baxa, Z. Strnadová, J. Horváthová 3_Prezentace publikace 4_Příhovor ministra kultury Martina Baxy 5_Příhovor ředitelky MRK J. Horváthové 6_Slávnostní křest publikace 7_Přednáška P. Vařeky 8_Publikace titulka Video příloha: Gloria musaealis_minister speach

Fotogalerie

nahoru