Muzejní publikace roku

Ze svatého koutu světnic: Lidové podmalby na skle ze sbírky Muzea a galerie v Prostějově
Na konci roku 2022 byl vydán katalog kompletní kolekce podmaleb na skle. Jde o vůbec první katalog této instituce zaměřený na prezentaci podsbírky a zároveň o první katalog podmaleb všech příspěvkových institucí Olomouckého kraje. Katalog zhodnocuje historii a genezi zajímavé kolekce podmaleb a rovněž celoživotní práci konzervátorky Olgy Kosíkové, která v MGP působí od 80. let 20. století, a která systematicky tuto podsbírku více než třicet let restauruje. Kvalitní fotografie dostatečného formátu spolu s detaily jsou vhodnou pomůckou pro studium jednotlivých malířských dílen. Autorem katalogu je renomovaný odborník na problematiku podmaleb, katalog je rovněž recenzován.
54/2022
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
Nám. T. G. Masaryka 7/2, 796 01 Prostějov
+420 582 330 991
+420 778 958 636
vhrbackova@muzeumpv.cz
http://www.muzeumpv.cz
00091405
Olomoucký kraj

Povinné přílohy

Konvolut podmaleb na skle je významnou součástí etnografické podsbírky MGP, reprezentuje lidové a pololidové umění od konce 18. do začátku 20. století. Výstava na toto téma byla plánovaná již v roce 2017, z důvodu pandemie Covid byla otevřena až v prosinci roku 2021. Z důvodu změny ředitele v tomtéž roce bylo zažádáno o finanční prostředky v rámci edičního plánu Olomouckého kraje až koncem roku 2021. Práce na katalogu probíhaly od poloviny roku 2022. Pro katalog se podařilo získat jako hlavního autora PhDr. Luboše Kafku a jako odborného konzultanta PhDr. Alenu Kalinovou, jejichž jména garantují profesionální přístup při zhodnocování kolekce podmaleb. Katalog vypráví také příběh pracovního nasazení konzervátorky Olgy Kosíkové, která po více než tři desetiletí svého působení v prostějovském muzeu systematicky a s největší pečlivostí sobě vlastní naplňovala tezi o revitalizaci a uchovávání sbírkových předmětů pro příští generace. Specialistů na restaurování podmaleb na skle není v republice mnoho a kolekce podmaleb v muzeích se nachází často v původním, značně poškozeném stavu. Prostějovská podsbírka je do dnešních dnů díky kolegyni Kosíkové již z 90 % zrestaurována a zajištěna proti poškození. Při realizaci katalogu jsme preferovali kvalitu fotografií a dobrou rozlišitelnost detailů. Vzhledem k tomu, že nemáme digitalizační pracoviště, obrátili jsme se na Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde pracuje fotograf, který má s fotodokumentací skleněných i zrcadlových obrazů potřebné zkušenosti. Díky jeho fotografiím lze katalog použít i jako učební pomůcku pro studium jednotlivých malířských dílen. Muzeum a galerie v Prostějově po dobu své existence od shromažďování sbírek od 80. let 19. století až do loňského roku nezpracovalo a nevydalo žádnou odbornou publikaci, která by se zabývala zhodnocením jakékoli podsbírky. V letošním roce oslavíme 130. let od první národopisné výstavy v Prostějově, kdy si budeme připomínat počátky muzea, které do roku 1905 sídlilo ve zdejším zámku. Při této slavnostní příležitosti plánujeme křest katalogu.
Veronika Hrbáčková (ed.), PhDr. Luboš Kafka, Alena Kalinová, Jitka Vybíralová Gajdošíková, Olga Kosíková
Pavel Rozsíval
Pavel Rozsíval
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. / Olomoucký kraj
Neprodejná
750 ks
Prostřednictvím webových stránek MGP + facebook, popularizační texty v tisku (Prostějovské radniční listy, Newsletter – ke stažení na webových stránkách, na pokladnách všech budov MGP)

Nepovinné přílohy

978-80-7621-061-5
Křest publikace dne 16. února 2023

Fotogalerie

nahoru