Muzejní výstava roku

The Power Of Lace: Krajka – Objekt – Oděv (1950–2020)
Výstava se věnovala umění krajky druhé poloviny 20. století do současnosti. Jejím cílem bylo seznámit návštěvníka s významným obdobím českých dějin užitého i volného umění. Ve výstavě se vzájemně prolínaly tři roviny možného nazírání na fenoménu krajky: oděv, volné umění či vizuální inspiraci v různých polohách tvorby současných umělců. Výstava zahrnula dvacet tři exponátů od návrhářek Zdeny Bauerové, Evy Fialové, Jiřího Adámka, Daniely Flejšarové, Evy Janouškové, Ilony Zárubové, Miroslavy Mašindové, Martiny Nevařilové, Moniky Drápalové a Zuzany Kubíčkové. Navázaly na ně samostatné objekty Luby Krejčí, Marie Vaňkové-Kuchyňkové, Vlasty Šolcové, Ludmily Kaprasové, Milči Eremiášové, Emílie Frýdecké, Jany Slámové, Blanky Šperkové, Jitky Štenclové a Márie Danielové či Václava Krůčka, Čestmíra Sušky a Pavla Mrkuse.
56/2022
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
+420 778 543 900
info@upm.cz
http://www.upm.cz
00023442
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Umění krajky je méně známý, ale přesto svébytný druh českého volného i užitého umění. Ve výstavě se vzájemně prolínaly tři roviny možného nazírání na fenomén krajky: krajka v oděvu, krajka ve volném umění a krajka jako vizuální inspirace v různých polohách tvorby současných umělců. Výstava zahrnovala dvacet tři exponátů v nápadité instalaci Pavla Mrkuse, za zvukového doprovodu K.L.A.R.A. ve spolupráci s grafickým studiem Monsters.Mezi autory oděvních modelů najdeme známá jména – Zdena Bauerová/ Eva Fialová, Jiří Adámek (ÚBOK), Daniela Flejšarová/ Eva Janoušková (E’daniely), Ilona Zárubová/ Miroslava Mašindová (mi.design), Martina Nevařilová (NAVARILA), Monika Drápalová (Modrá), Zuzana Kubíčková. Krajku ve volném umění zastupují Ljuba Krejčí, Marie Vaňková – Kuchyňková, Vlasta Šolcová, Ludmila Kaprasová, Milča Eremiášová, Emilie Frydecká, Jana Slámová, Blanka Šperková, Jitka Štenclová a Mária Danielová. Na počátku nového tisíciletí se pozoruhodný vývoj české krajky jako svébytného artefaktu uzavřel. Zdá se, jako by se možnosti využití klasických krajkářských technik ve volném umění vyčerpaly. Důvodem této skutečnosti může být pokračující odklon od oficiálního třídění uměleckých oborů v závislosti na materiálu, technikách a způsobu užití. Fenomén krajky začal být vnímán v souvislostech aktuálního vizuálního tvarosloví, které nabízí například světelné efekty městských ulic, stavební prvky architektury, strukturální systémy, přírodní útvary, pomyslné sítě vztahů i souvislostí abstraktní matematické povahy. Tento směr ukazala díla Václava Krůčka, Čestmíra Sušky a Pavla Mrkuse.
Konstantina Hlaváčková
19.5.2022
11.9.2022
V.–IX.
út; st–ne
10–20; 10–18
Konstantina Hlaváčková
hlavackova@upm.cz

Nepovinné přílohy

Pavel Mrkus
K.L.A.R.A. – zvukový doprovod
MONSTERS – Michaela Labudová, Pavel Frič
Propagační materiály – plakát, DL skládačka; Pracovní listy; Katalog výstavy.
Cyklus komentovaných prohlídek s kurátorkou 31. 5., 28. 6., 6. 9. 2022; Krajkářské večery: 14. 6. The Power of Lace: krajka – objekt – oděv 1950–2020 s Emilií Frydeckou, moderovala Konstantina Hlaváčková; 8. 9. 2022 v 18 hodin Večer o krajce: „Energie krajky“ s Milčou Eremiášovou, moderovala Konstantina Hlaváčková; Komentovaná prohlídka pro učitele středa 1. 6.; Krajkářská dílna pro veřejnost 18. 6. Základy pletené krajky na rámu: krosienky, lektor Alena Samohýlová, restaurátorka textilu UPM; Příměstský tábor 11.–15. 7. Týden s krajkou
ČT – Události v kultuře, Krajka jako symbol luxusu, 19. 5. 2022, https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/222411000120519/cast/913501/; ČRO Vltava – Mozaika, 31. 5. 2022, The Power of Lace: Krajka – Objekt – oděv, https://vltava.rozhlas.cz/odpoledni-mozaika-utery-31-kvetna-8758165; Lidovky.cz, Československo na vrcholu světové textilní tvorby. Podívejte se na monumentální podobu české krajky, 24. 9. 2022, https://www.lidovky.cz/relax/design/ceska-krajka-ceskoslovensko-textilni-tvorba-damsky-satnik-ruce.A220908_141357_ln-bydleni_ape; Lidové noviny Esprit, Česko, krajky kraj, 7. 9. 2022, upm_04207_14621693.htm (není na webu); ArtMagazin.eu, Síla krajky v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, 5. 6. 2022, https://artmagazin.eu/sila-krajky-umeleckoprumyslove-museum/; DesignCabinet.cz, The Power of Lace: Krajka – Objekt – oděv, 19. 5. 2022, https://www.designcabinet.cz/the-power-of-lace-krajka-objekt-odev. DesignMag.cz Umění české krajky nejen v módě přibližuje pražská výstava The Power of Lace 29. 5. 2022 https://www.designmag.cz/udalosti/104471-umeni-ceske-krajky-nejen-v-mode-priblizuje-prazska-vystava-the-power-of-lace.html iUmení.cz The Power of Lace: Krajka – Objekt – oděv 19. 5. 2022 https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/vystavy-vernisaze/the-power-of-lace-krajka-objekt-odev-g00133x46/?typR=MKGR Fashionindustry.cz The Power of Lace: Krajka – Objekt – oděv 19. 5. 2022 https://fashionindustrycz.cz/events/the-power-of-lace-krajka-objekt-odev/ FashionIndustry.cz Česká muzea zaměřená na módní průmysl – Uměleckoprůmyslové museum v Praze 2. 7. 2022 https://fashionindustrycz.cz/modni-udalosti/1-dil-serialu-o-ceskych-muzeich-zamerenych-na-modni-prumyslu-umeleckoprumyslove-muzeum-v-praze/ Vogue.cz Kam za kulturou v druhé polovině prázdnin https://www.vogue.cz/clanek/vogue-daily/michaela-dombrovska/kam-za-kulturou-ve-druhe-polovine-prazdnin Vlasta Střelné zbraně vyměnila za krajky – rozhovor s K. Hlaváčkovou 10. 9. 2022 https://www.vlasta.cz/clanek/londyn-moda-obleceni-umeni-latky-new-york-londyn-byznys-podnikani-muzeum-2022090.html

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru