Muzejní publikace roku

Hluboká voda, nejhlubší les: Strašidla podle zkušenosti a tradice
Katalog reflektuje skupinovou stejnojmennou výstavu s podtitulem Strašidla podle zkušenosti a tradice, která se konala od 18. června do 18. září 2022 v Horácké galerii a v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Téma výstavy i katalog nahlíží na fenomén lesních a vodních duchů v českém umění 19. a 20. století, navíc v dialogu s díly současných českých umělců. Dotýká se i odrazu těchto témat v divadle, filmu, hudbě či literatuře. Na 120 stranách katalog textově i obrazově reflektuje výstavu a zároveň rámec výstavy přesahuje po stránce teoretické. Autory textů, členěných do šesti oddílů podobně jako výstava, jsou kurátoři Alice Hradilová, Jakub Orel Tomáš a Martin Jiroušek. Knihu uzavírá 10 stran s pečlivým soupisem vystavených děl.
118/2022
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 654 220
+420 735 703 406
info@horackagalerie.cz
http://www.horackagalerie.cz
00167959
Kraj Vysočina

Povinné přílohy

Katalog na 120 stranách nabízí originální texty tří autorů – kurátorů výstavy, které se v jiných výstavních materiálech nevyskytly, a teoreticky rozšiřují téma lesních a vodních duchů v českém výtvarném umění o nové pohledy a informace. Alice Hradilová ve svém úvodním textu Kde se vzali tu se vzali vodník, hejkal, divoženka stručně představuje hledisko historické a etnografické. Stejně jako výstava je katalog dále rozdělen na šest základních oddílů, které jsou již převážně kunsthistorického charakteru. 1) Bestiáře K. Němce a J. Váchala (text Jakub Orel Tomáš); 2) Hejkal čili divý muž (text Jakub Orel Tomáš); 3) Výskyt vodníka v českém umění (text Jakub Orel Tomáš); 4) Zátoka smrti, Vodník v knižní kultuře (text Martin Jiroušek); 5) Utopencovo delirium, hrůzostrašný filmový plakát (text Martin Jiroušek); 6) Miláčkové, dílo Aloise Boháče (text Alice Hradilová). Katalog uzavírá 10 stran věnovaných pečlivému soupisu vystavených děl, včetně autora, datace, techniky a rozměrů jednotlivých děl. Nechybí ani dvoustrana s poznámkovým aparátem k textům. Katalog obsahuje 4 monochromní reprodukce, 72 plnobarevných fotoreprodukcí výtvarných děl a 13 barevných záběrů z instalace výstavy. Katalog byl slavnostně pokřtěn na minikonferenci s názvem Vodník, hejkal a jiní, která byla vyvrcholením bohatého doprovodného programu k výstavě Hluboká voda, nejhlubší les (program přiložen v papírové verzi). Grafická úprava katalogu, propojená s grafikou celé výstavy, je dílem Jakuba Janeby, který pracoval s monochromií červené barvy, pečlivě zvolenými fonty i s lehce narůžovělým papírem. Na přebal umístil výrazný objekt výstavy Velikonoční bojovník od Anny Hulačové. Tento proutěný „Hejkal“ přechází z přední strany obálky na zadní a dává knize zvláštní dynamiku. Na klopách se setkáváme s loutkou Vodník od Aloise Schroifa, která byla údajně vystavena v pracovně Tomáše Garrigue Masaryka a stala se jakýmsi ideovým průvodcem výstavy. Podobně je tomu s vodníkem Aléna Diviše na klopě druhé. S oběma postavami se návštěvník mohl setkat již na fasádě před vstupem do Horácké galerie.
Alice Hradilová, Jakub Orel Tomáš, Martin Jiroušek
Michaela Dvořáková, Jakub Orel Tomáš, Alšova jihočeská galerie, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Středočeského kraje, Národní galerie Praha, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Městské muzeum ve Volyni, Patrik Šimon, Robert Runták, Miloslav Černý
Jakub Janeba
320 Kč
300 ks
Prodej katalogu v Horácké galerii (na pokladně, e-shop) Prodej katalogu v Horáckém muzeu

Nepovinné přílohy

978-80-87718-15-5
fotografie ze křtu katalogu na minikonferenci; program minikonference, na které byl katalog slavnostně pokřtěn (v tištěné podobě); video: listování katalogem https://www.youtube.com/watch?v=CK01na4eK3o

Fotogalerie

nahoru