Muzejní počin roku

Otevření nového Muzea literatury
Památník národního písemnictví je významné literární muzeum, které bylo před sedmdesáti lety umístěno v budovách Strahovského kláštera. Po získání bubenečské Petschkovy vily a po její rekonstrukci se do ní Památník národního písemnictví přestěhoval a pod názvem Muzeum literatury otevírá své sídlo veřejnosti. Tisíce archiválií, knih i výtvarných děl, které soustřeďuje ve svých fondech, dostávají příležitost promluvit v novém prostoru, kde jsou prezentovány ve stálé expozici a v kratších tematických výstavách. Stálá expozice zve k návštěvě jako celek, který lze sledovat jako historii literatury. Zároveň je však každý z deseti sálů specifický. Archivní materiály doplňují autorská audiovizuální díla současných umělců. K dispozici je rozsáhlý digitální katalog s rozšiřujícími informacemi. V multifunkčním sále i v přilehlé zahradě probíhají doprovodné a lektorské programy. Zrekonstruovaná budova Petschkovy vily disponuje nejen výstavními prostory o rozloze téměř 1 000 m² a zahradou, ale i moderními odbornými pracovišti a studovnami, které poskytují badatelské služby.
58/2022
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1
+420 770 196 069
post©pamatnik.np.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023311
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Památník národního písemnictví v říjnu otevřel v bubenečské Petschkově vile první Muzeum literatury v České republice. Prostřednictvím deseti sálů věnovaných stálé expozici, vypráví “příběh fondů”, tj. otevírá své četné sbírky a vybírá témata, jež fungují v lineárním čase i samostatně. Expozice nese název Rozečtený svět, který tematizuje samotnou literaturu a zároveň podtrhuje variabilitu podmíněnou nejen nutnými výměnami archiválií, ale i obrovský rozsah sbírek instituce, kterou tvoří literární archiv, umělecké sbírky i knihovna. Audiovizuálně výpravnou expozici otevírá netradičně pojaté téma Národního obrození, pokračuje ikonami 19. století v literárním panteonu, přibližuje mnoho podob Karla Hynka Máchy, tak jak si přály samy dějiny, věnuje se modernistům a jejich příklonu k individuu, představuje důkladně osobnost a tvorbu Otokara Březiny, kochá se výjimečnou grafikou a hravostí Poetismu, prostor věnuje opomíjeným ženám v osobnosti literátky Milady Součkové, podobně jako slaví um solitéra Josefa Váchala. Neotřele komunikuje význam literární kritiky v podání Václava Černého a jeho Kritického měsíčníku a v neposlední řadě se nápaditě vyrovnává s dobou normalizace a samizdatu, obdobím zakazování, pronásledování a cenzury. Jedenáctý sál je věnovaný krátkodobým expozicím, tentokráte je tu výstava k soutěži o Nejkrásnější české knihy roku 2021. Zmínit je třeba také “akviziční výlohy”, jež jsou v první fázi existence Muzea věnovány autorským knihám. Muzeum je možné také navštívit online prostřednictvím digitálního e-katalogu: online.muzeumliteratury.cz. Otevřeno od 19.10.2022 do 31.10.2024

Zdeněk Freisleben
+420 731 448 571
freisleben©pamatnik-np.cz

Nepovinné přílohy

Alena Petruželková (autorka koncepce, autorka expozice 10), Jan Bouček (expozice 1 a 2), Barbora Vlášková (expozice 3), Karel Kolařík (expozice 4), Vratislav Färber (expozice 5), Vilma Hubáčková (expozice 6), Jakub Hauser (expozice 7), Lukáš Prokop (expozice 8), Hana Klínková (expozice 9). Architektonické a scénografické řešení expozice: Václav Šuba, Jakub Červenka, Objektor; Grafické řešení: 20YY Designers.


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru