Muzejní výstava roku

Nejkrásnější české knihy roku 2021 / 57. ročník
Výstava Nejkrásnějších českých knih roku 2021 představuje výsledky 57. ročníku soutěže, kterou každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Soubor nominovaných a vítězných knih, jež ocenila mezinárodní odborná porota, doplňuje výběr studentské komise. Návštěvníci mohou zalistovat bezmála 85 knihami. Kurátorky výstavy a autorky grafické koncepce soutěže Tereza Hejmová a Adéla Svobodová nechávají návštěvníky procházet krajinou knih, se kterými se mohou osobně seznámit, prozkoumat jejich technické provedení, výtvarnou i grafickou podobu. Autorem architektonické koncepce je Daniel Pošta. Scénografii výstavy utváří modrá textilie zakrývající kousky vzácného nábytku pocházejícího z uměleckých sbírek PNP – z pracoven významných českých spisovatelů či nakladatelství – vyzývá k zastavení, nabízí možnost usednout a věnovat veškerou pozornost knize nejen jako zdroji/nosiči informací, ale také jako uměleckému objektu.
59/2022
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132 Praha 1 118 38
+420 778 529 387
post@pamatnik-np.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023311
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Výstava Nejkrásnějších českých knih roku 2021 představuje výsledky 57. ročníku soutěže, kterou každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Soubor nominovaných a vítězných knih, jež ocenila mezinárodní odborná porota, doplňuje výběr studentské komise. Návštěvníci mohou zalistovat bezmála 85 knihami. Kurátorky výstavy a autorky grafické koncepce soutěže Tereza Hejmová a Adéla Svobodová nechávají návštěvníky procházet krajinou knih, se kterými se mohou osobně seznámit, prozkoumat jejich technické provedení, výtvarnou i grafickou podobu. Grafická úprava materiálů i samotná instalace výstavy navazují na vizuální podobu katalogu a slavnostního vyhlášení výsledků. Scénografie prezentace nejkrásnějších knih je volně inspirovaná doprovodnými fotografiemi z katalogu. Autorem architektonické koncepce je Daniel Pošta. Scénografii výstavy utváří modrá textilie zakrývající kousky vzácného nábytku pocházejícího z uměleckých sbírek PNP – z pracoven významných českých spisovatelů či nakladatelství – vyzývá k zastavení, nabízí možnost usednout a věnovat veškerou pozornost knize nejen jako zdroji/nosiči informací, ale také jako uměleckému objektu. Všechny nominované knihy leží podle rozřazení do jednotlivých kategorií na krajině z látky.
Tereza Hejmová, Adéla Svobodová, Daniel Pošta, Eliška Boumová
Daniel Pošta, Lucie Telecká, Ondřej Telecký
18.10.2022
15.3.2023
I.–XII.
út–ne
10–18
Eliška Boumová
boumova©pamatnik-np.cz

Nepovinné přílohy

Daniel Pošta
Daniel Pošta
Tereza Hejmová, Adéla Svobodová
Komentovaná prohlídka výstavou s kurátorkami a autorkami grafické koncepce Terezou Hejmovou a Adélou Svobodovou 15. 11. 2022 od 17:00 – komentovaná prohlídka se zaměřovala na český i zahrnaiční knižní design v souvislosti s prezentovanými výsledky soutěže, na fungování soutěže, komentář ke koncepci se speciální studentskou komisí, autorky mluvily o přípravě katalogu a vizuálu soutěže i spolupráci na vzniku výstavy. Výtvarné dílny pro děti – s ilustrátorkou Terezou Šiklovou na téma oceněné knihy Obr: čtení v knize a kreslení obrů ve velikosti dětí s lektorkou Marianou Dočekalovou na téma oceněné knihy Nad večerní černí: prohlížení knihy a tvorba vlastní autorské knihy s využitím fluorescenčních barev, které po nasvícení ve tmě svítí

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru