Muzejní publikace roku

70 unikátů
Výběr 70 unikátů představuje originální pohled do depozitáře Památníku národního písemnictví / Muzea literatury, který je i naší historií. Směřuje nejen do řady příběhů z minulosti, ale odkazuje i k současnému umění.
61/2022
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1
+420 770 196 069
post©pamatnik-np.cz
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
00023311
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Ku příležitosti 70. výročí vzniku instituce vybrali odborní pracovníci 70 unikátů. Jedná se o výjimečné předměty a kulturní symboly, za kterými stojí jména jako Božena Němcová, Karel Hynek Mácha, Karel Havlíček Borovský, Jan Neruda, Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Jaroslav Seifert. Najdeme zde však i osobnosti bližší současnosti: Vladimíra Holana, Bohumila Hrabala, Josefa Hiršala, Bohumilu Grögerovou, Ludvíka Vaculíka a Václava Havla. Z výtvarných umělců potom Josef Váchal, Jakub Schikaneder, František Bílek, Vojtěch Preissing, František Kobliha, Karel Teige, Toyen, Zdeněk Burian, Jiří Kolář a Vladimír Boudník… Jedná se o originální pohled do depozitáře Památníku národního písemnictví / Muzea literatury.
Zdeněk Freisleben (ed.); J.Bouček; V.Brožová; Z. Domanjová; Y. Dörflová; J. Fojtíková; J. Hauser; V. Hubáčková; J. Kašpar; K. Kolařík; P. Kotyk; M. Kuthanová; D. Lábusová; N. Macurová; T. Pavlíček; A. Petruželková; l. Prokop; M. Sládek; T. Sudzinová; H. Šebestová; H. Vaníčková; B. Vlášková
Sbírka PNP
Štěpán Marko
390 Kč
1 000 ks
Volný prodej, PNP

Nepovinné přílohy

978-80-87376-98-0

Fotogalerie

nahoru