Muzejní počin roku

Transfer, obnova a zpřístupnění stodoly ze Skaličky
Stodolu v areálu bývalé fojtské usedlosti čp. 3 ve Skaličce u Hranic na Moravě objevil v rámci terénního výzkumu lidové architektury pracovník Národního muzea v přírodě. Od chvíle nálezu bylo zřejmé, že se jedná o mimořádnou stavbu. Až následný dendrochronologický průzkum ukázal, o jak starý a vzácný objekt se jedná. Nejstarší části jsou z roku 1555, převážná část z roku 1569/1570.V roce 2020 byla stavba rozebrána a celá přenesena do konzervátorského pracoviště Národního muzea v přírodě ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde byly provedeny nezbytné konzervátorské, restaurátorské a tesařské zásahy. S dřevěnými prvky bylo přeneseno i základové zdivo, mlat a střešní krytina. Od června 2021 byly jednotlivé roubené části postupně převezeny do Příkaz, kompletace byla dokončena v prosinci 2021. Stodola ze Skaličky byla slavnostně otevřena 26. května 2022.
94/2022
Národní muzeum v přírodě
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
+420 571 757 111
+420 730 806 616
muzeum@nmvp.cz
http://www.nmvp.cz
00098604
MK ČR

Povinné přílohy

Stodolu v areálu bývalé fojtské usedlosti čp. 3 ve Skaličce u Hranic na Moravě objevil v rámci terénního výzkumu lidové architektury Záhoří pracovník Národního muzea v přírodě. Od chvíle nálezu bylo zřejmé, že se jedná o mimořádnou stavbu. Až následný dendrochronologický průzkum ukázal, o jak starý a vzácný objekt se jedná. Nejstarší části jsou z roku 1555, převážná část z roku 1569/1570. Stodola bez využití chátrala a majitel zamýšlel využít pozemek, na kterém stála, pro novostavbu rodinného domu. V roce 2020 byla stavba rozebrána a celá přenesena do konzervátorského pracoviště Národního muzea v přírodě ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde byly provedeny nezbytné konzervátorské, restaurátorské a tesařské zásahy. S dřevěnými prvky bylo přeneseno i základové zdivo, mlat a střešní krytina. Od června 2021 byly jednotlivé roubené části postupně převezeny do Příkaz, kompletace byla dokončena v prosinci 2021. Spáry mezi srubnicemi stěn byly ze strany mlatu osazeny původními zbytky výmazů, chybějící materiál byl doplněn novou hliněnou hmotou s rostlinnými příměsemi. Nově byla vyrobena vjezdová vrata. Obnova veškerých konstrukcí stodoly byla provedena řemeslně, tzn. za použití technologických postupů a nářadí odpovídajících době vzniku jednotlivých prvků stavby. Na podzim roku 2021 byl celý transfer úspěšně dokončen, což bylo stvrzeno kolaudací stavby, která proběhla začátkem listopadu. Tím byla dokončena dosavadní největší investiční akce v Hanáckém muzeu v přírodě (4,4 mil. Kč). Zásadní pro transfer a obnovu stodoly byla role Národního muzea v přírodě, zejména aktivita jeho pracovníka Mgr. Radka Bryola, Ph.D., který stavbu v terénu objevil, inicioval jednání s majitelem a prověřil různé lokality, do kterých by mohla být stodola přemístěna. Mezitím se areál, kam byla stodola nakonec umístěna, tedy areál Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích, stal součástí NMvP, z jehož prostředků byly transfer i obnova financovány (z velké části díky dotaci MK ČR). I když stavba prozatím není kulturní památkou, akcí byla zachráněna jedna z nejstarších dřevěných staveb na území České republiky. Transferem stodoly došlo k významnému obohacení Hanáckého muzea v přírodě - unikátního muzea na území Olomouckého kraje. Vedle hliněných stodol z první poloviny 19. století byla umístěna stavba ze starší vrstvy lidového stavitelství, čímž vznikl významný impuls pro rozvoj muzea, které by mohlo v budoucnu otevřít druhý návštěvnický okruh. Stodola ze Skaličky byla slavnostně otevřena 26. května 2022. Zdůvodnění přihlášky: • Byla zachráněna významná a hodnotná stavba tradiční lidové architektury, jedna z nejstarších dřevěných staveb na území České republiky; • Proběhla mimořádně zdařilá obnova této památky. Obnova veškerých konstrukcí stodoly byla provedena řemeslně, tzn. za použití technologických postupů a nářadí odpovídajících době vzniku jednotlivých prvků stavby; • Záchrana, obnova a zpřístupnění stodoly ze Skaličky je manifestací kvalitní péče o kulturní dědictví, zvláště tradiční lidovou kulturu Národního muzea v přírodě, jehož je Hanácké muzeum v přírodě integrální součástí; • Stodola ze Skaličky výrazně zvyšuje edukační potenciál Hanáckého muzea v přírodě, které se systematicky věnuje vzdělávání žáků zvláště prvního stupně základních škol. Děti tak mají možnost setkat se s historií v reálných, autentických podmínkách.

PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.
+420 775 858 538
petr.vodesil@nmvp.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel NMvP, Mgr. Radek Bryol, Ph.D., Mgr. Jiří Pokorný


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru