Muzejní výstava roku

Řeč plakátu (1890–1938)
Cílem výstavy bylo představit jazyk plakátu v různých způsobech komunikace a rolích, které plnil, a to jako médium sloužící umění, obchodu a ideologii. Specifické typy obrazových sdělení představí nejen chef-d’oeuvres Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jehož unikátní, více než třicetitisícová sbírka patří mezi nejstarší a nejvýznamnější evropské sbírky plakátu, ale i artefakty běžné produkce z období 1890–1938 s důrazem na díla české a středoevropské provenience.
62/2022
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
+420 778 543 900
+420 778 543 900
info@upm.cz
http://www.upm.cz
00023442
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Výstava představila výběr plakátů z unikátní, více než třicetitisícové sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která patří mezi nejstarší a nejvýznamnější evropské sbírky plakátu. Bylo vystaveno 280 plakátů, které pak doplňuje dvacet dalších exponátů, především dobové umělecké časopisy a knihy. Ve třech tematických blocích Umění, Reklama, Ideologie nechybí díla světových tvůrců jako je Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret nebo Howard Chandler Christy i domácích výtvarníků, Vojtěcha Preissiga, Františka Zelenky či Viléma Rottera.Plakát je svébytným vizuálním komunikačním médiem, které v různé míře propojuje estetiku tzv. vysokého umění s obrazovými schématy popkultury. Třebaže byl již v době svého masivního rozmachu na konci 19. století vnímán jako umělecké dílo, jeho existenci vždy podmiňuje i komerční účel. Nikdy nevzniká bez objednávky a jeho podobu ovlivňuje celá řada mimouměleckých zřetelů od požadavků a vkusu zadavatele, marketingových strategií až po cílové publikum. Naprostá většina plakátů neměla žádné umělecké ambice, avšak zlomek těch nejlepších reprezentuje vývoj grafického designu coby artefakty nezanedbatelné umělecké, historické a kulturní hodnoty, které jsou předmětem zájmu sběratelství, uměnovědného, ale i historického, kulturního a společenskovědního bádání. Plakáty jsou významným dokladem kulturního dědictví i mimořádně cenným kulturně-historickým pramenem, který se dočkal docenění až posledních dekádách v souvislosti s rozvojem multioborových vizuálních studií. Vývoj plakátu nabízí kondenzovanou výpověď o proměnách společnosti, o každodennosti a proměnách hmotné kultury i o dobových ideových a ideologických důrazech.
Lucie Vlčková, Petr Štembera
8.12.2022
30.4.2023
XII.–IV.
út; st–ne
10–20; 10–18
Lucie Vlčková
vlckova@upm.cz

Nepovinné přílohy

Adam Hochmuth
Vladimír Vimr
Propagační materiály – plakát, DL skládačka
Aktivní zóna ve výstavě: V posledním sále výstavy byl umístěn tablet s aplikací HistoryLabu, digitální platformy rozvíjející historickou gramotnost pro učitele dějepisu a jejich žáky a studenty, jejíž autoři vytvořili 6 programů inspirovaných vystavenými exponáty. https://recplakatu.historylab.cz/. Cyklus komentovaných prohlídek pro veřejnost: 20. 12. 2022 v 18 hodin pro veřejnost s kurátorem Petrem Štemberou; 10. 1. 2023 v 18 hodin s kurátorem Petrem Štemberou; 7. 3. 2023 v 18 hodin s kurátorem Petrem Štemberou pro veřejnost. Komentované prohlídky na objednávku. Edukační program pro 1 st. ZŠ s názvem Méně je více: Jak může být plakát vidět a slyšet? Na výstavě "Řeč plakátu (1890–1938)" se společně podíváme na to, co dělá plakát viditelný a slyšitelný a že někdy méně je více platí právě v reklamě. Základní principy dobrého plakátu si ověříme v tvůrčí části programu při jeho výrobě. Edukační program pro 2. st. ZŠ, SŠ, G, ZUŠ s názvem Pokecáme? Jakou řečí mluví plakát a koho oslovuje? Na výstavě "Řeč plakátu (1890–1938)" se zaměříme na to, jaké komunikační nástroje toto svébytné médium využívá. Kdo za výrobou plakátu stojí, na koho cílí a jaké formy můžeme ve veřejném i soukromém prostoru potkávat. V tvůrčí části programu využijeme narativní způsoby oživení obrazů a vytvoříme si krátký komiks, knížku, obraz využívající komiksové prvky. www.upm.cz/pro-skoly/.
ČT Studio 6, 6. 12. 2022, https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010101206/; ČT24.cz, Plakáty v době největšího rozmachu mluvily řečí umění ideologie i reklamy, 10. 12. 2022D_UPM_Plakát, https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3549251-plakaty-v-dobe-nejvetsiho-rozmachu-mluvily-reci-umeni-ideologie-i-reklamy; ČRo – Vltava, Vizitka, Všechny vtipy povoleny. Autoři plakátů z přelomu 19. a 20. století si mohli dovolit hodně, říká historička umění Lucie Vlčková, 4. 1. https://vltava.rozhlas.cz/vsechny-vtipy-povoleny-autori-plakatu-z-prelomu-19-a-20-stoleti-si-mohli-dovolit-8903130; ČRO – Classic, Plakát – umělecké dílo i svěděk plynutí dějin, 9. 12. 2022, https://www.classicpraha.cz/aktualne/kulturni-servis/plakat-umelecke-dilo-i-svedek-plynuti-dejin/; Reflex, Plakátové orgie, 26. 1. 2023, https://www.reflex.cz/clanek/kultura/117199/plakatove-orgie.html; Novinky.cz, Slavné české plakáty: Dnes jsou mnohdy cennější než obrazy, 22. 1. 2023, https://www.novinky.cz/clanek/historie-slavne-ceske-plakaty-dnes-jsou-mnohdy-cennejsi-nez-obrazy-40419898; Aktualně.cz, První film s nahou ženou i erotický časopis. Výstava ukazuje plakáty ze vzácné sbírky, 8. 12. 2022, https://magazin.aktualne.cz/obrazem-rec-plakatu-18901938/r~c1f097e0724b11ed8d680cc47ab5f122/; Blesk, Historické plakáty jako umělecká disciplína! UPM vystaví výběr ze své exkluzivní sbírky, 7. 12. 2022, https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/730191/historicke-plakaty-jako-umelecka-disciplina-upm-vystavi-vyber-ze-sve-exkluzivni-sbirky.html; Praha TV, UPM ukazuje výstavu Řeč plakátu, 16. 1. 2023, https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/17754/upm-ukazuje-vystavu-rec-plakatu-1890-1938; Denik.cz + Pražský deník, Olomoucký deník, Eros, polonahá Rusalka i loterie. Vydejte se do světa plakátů, 25. 12. 2023, https://prazsky.denik.cz/kultura_region/vystava-rec-plakatu-1890-1938-umeleckoprumyslove-muzeum-vanocni-tip.html; Pražský deník, Podívejte se: Plakáty reklamní i umělecké zvou k návštěvě pražského UMPRUM, 8. 12. 2022, https://prazsky.denik.cz/kultura_region/podivejte-se-plakaty-reklamni-i-umelecke-zvou-do-prazskeho-umprum-20221207.html; Naše pravda, Řeč plakátu 1890–1938, 11. 1. 2023, http://www.nasepravda.cz/zpravodajstvi/rec-plakatu-1890-1938/; Dům a zahrada, Kde uvidíte unikátní stoleté plakáty?, 3. 1. 2023, https://www.dumazahrada.cz/clanek/vystavy-v-praze-20230103.html; Naše Praha, Výstava Řeč plakátu 1890–1938 v Uměleckoprůmyslovém museu, 30. 12., https://www.nasepraha.cz/vystava-rec-plakatu-1890-1938-probiha-v-umeleckoprumyslovem-museu/; DesignMag.cz, Pražská výstava Řeč plakátu přináší 280 nejcennějších plakátů z let 1890–1938, 9. 12. 2022, https://www.designmag.cz/udalosti/108619-prazska-vystava-rec-plakatu-prinasi-280-nejcennejsich-plakatu-z-let-1890-az-1938.html; Není na webu, jen v monitoringu: MFD, Metro, Ona Dnes, Tina, Marianne, Glanc, Regionální televize CZ, Listy Prahy 1, Svět ženy, Právo Víkend, Týdeník Forum, TV Expres, Blesk pro ženy, Rádio Blaník, Právo.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru