Muzejní publikace roku

Josef Heja (1902–1985): Moravský Chagall
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích předkládá do Národní soutěže Gloria Musaealis 2022 výstavní katalog s názvem “Josef Heja (1902–1985). Moravský Chagall”, který vydala ke stejnojmenné výstavě realizované ve dnech 24. 6. – 25. 9. 2022 v prostorách Muzea insitního umění v Litoměřicích. Katalog je trvalým výstupem výstavy, jež návštěvníkům představila retrospektivní výběr z díla výjimečného a oceňovaného insitního tvůrce, lidového řezbáře Josefa Heji (1902–1985) v roce 120. výročí jeho narození. Plnobarevná publikace v originálním grafickém zpracování obsahuje textovou část (studie přibližující život a dílo Josefa Heji v češtině a angličtině, chronologická biografie, bibliografie) a obrazovou část s vyobrazením objektů reprezentujících všechny fáze autorovy tvorby.
117/2022
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.
Michalská 29/7, 412 01 Litoměřice
+420 416 732 382
+420 605 869 655
info@galerie-ltm.cz
http://www.galerie-ltm.cz
00083259
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, předkládá do Národní soutěže Gloria Musaealis 2022 publikaci „Josef Heja (1902–1985). Moravský Chagall“, kterou vydala jako katalog ke stejnojmenné výstavě realizované ve dnech 24. 6. – 25. 9. 2022 v prostorách Muzea insitního umění v Litoměřicích. Publikace je trvalým výstupem výstavy, jež veřejnosti představila retrospektivní výběr z díla uznávaného insitního tvůrce, lidového řezbáře. Výstavní katalog je koncipován jako plnobarevná publikace v osobitém grafickém zpracování, která svým čtenářům (nejen návštěvníkům výstavy) trvale zprostředkovává, čtivou a srozumitelnou formou, obsah a význam Hejova díla. Textová část v české a anglické jazykové mutaci shrnuje Hejovu těžkou osobní cestu a přibližuje vývoj hodnocení jeho díla nejen odbornou, ale i laickou veřejností. Tato část publikace je proložena souborem unikátních archivních fotografií dohledaných ve sbírkách muzeí valašského regionu, pro jejichž pracovníky byla osobitá, ale upřímná a lidská Hejova povaha mimořádně inspirativní. Černobílé fotografie zachycují a přibližují nejen samotného Josefa Heju, ale také skromné prostředí, v němž žil a tvořil. Záměrem tvůrců bylo ponechat jak dokumentační fotografie, tak obrazové záznamy jeho výjimečných řezeb v původní, syrové, avšak mimořádně autentické podobě. Obrazovou část katalogu tvoří soubor barevných fotografií Hejových děl – jednotlivá díla i kompozice mnohopočetných souborů zachycují exponáty v detailech, jež mají především čtenáři, který neměl příležitost výstavu navštívit, napomoci jeho tvorbu pochopit a porozumět jí. Výstavní katalog “Josef Heja (1902–1985). Moravský Chagall” je odborným, zároveň však čtivým a graficky originálně zpracovaným příspěvkem k poznání života a významu díla předního českého insitního umělce, Josefa Heji.
Dana Veselská, Jiřina Veselská
© Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Ondřej Polák © Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm © Muzeum regionu Valašsko Vsetín
Iveta Bláhová
200 Kč
400 ks
Prodej na pokladnách objektů a v e-shopu Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace (www.galerie-ltm.cz).

Nepovinné přílohy

978-80-877784-72-3
fotografie dokumentující výstavní instalaci; tisková zpráva Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích; pozvánka na výstavu; plakát k výstavě (náhled)

Fotogalerie

nahoru