Muzejní publikace roku

Slepí svědkové doby
Výstavní katalog se řadí mezi výstupy výzkumného projektu NAKI II Slepí svědkové doby / Slepotisková výzdoba knižních vazeb. Samotný projekt navázal na práci dlouholetého pracovníka Severočeského muzea Bohumila Nusky, který se výzkumu renesanční knižní vazby věnoval od poloviny do sedmdesátých let 20. století. Publikace je rozdělena na teoretickou část, která přibližuje čtenářům jednak samotný vývoj slepotisku na knižní vazbě 16. století u nás, jednak specifika v technologii výroby knižního bloku ve sledovaném období, a je zakončena medailonem Bohumila Nusky. Katalogová část představuje prostřednictvím třiceti exemplářů osmnáct knihvazačských středisek v Čechách. Tento výběr dokumentuje jak vývoj, tak estetický obraz a řemeslnou úroveň české slepotiskové výzdoby v průběhu 16. století.
103/2022
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
+420 485 246 111
+420 736 754 944
info@muzeumlb.cz
https://www.muzeumlb.cz
00083232
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Téma historické knižní vazby je dlouhodobě opomíjenou součástí knižní kultury. Mezi významné badatele na tomto poli patřil dlouholetý pracovník Severočeského muzea Bohumil Nuska, který se soustředil na slepotiskovou výzdobu v Čechách 16. století. U zrodu projektu Slepí svědkové doby stál dar Bohumila Nusky Severočeskému muzeu, který čítal tisíce obtahů knižní vazby, tj. tužkou provedených frotáží konkrétních vazeb. Tento materiál nasbíraný v průběhu dvaceti let po celých Čechách byl digitalizován a vědecky zpracován. Veškeré úsilí směřovalo k zásadnímu cíli: vytvořit národní databázi českého slepotiskového nářadí a dílen 16. století. Výsledná databáze získala pojmenování NUSK a nyní je přístupná veřejnosti on-line. Katalog k výstavě zaměřené na slepotiskovou knižní vazbu 16. a počátku 17. století vychází z poznatků, které s sebou přineslo zpracování Nuskových materiálů a budování databáze. Publikace je rozdělena na část teoretickou a katalogovou. Úvodní stať shrnuje dějiny české knižní vazby v renesančním období. Další příspěvek se soustředí na technologické aspekty a strukturu knižní vazby 16. století. Závěr teoretické části tvoří medailon Bohumila Nusky, který vznikl na základě dostupné literatury a rozhovorů vedených s touto vpravdě renesanční osobností. Katalogová část publikace představuje sedmnáct knihvazačských dílen, které byly vybrány z celkového počtu 113 identifikovaných středisek. Jejich řemeslně-uměleckou úroveň ilustruje popis třiceti konkrétních exemplářů, postihující českou slepotiskovou výzdobu v průběhu jednoho století. Výběr si klade za cíl přiblížit jak běžnou produkci, tak exempláře nadprůměrné či výjimečné. Katalog byl dedikován panu profesoru Nuskovi, který se v roce 2022 dožil 90. let
Anna Kašparová, Radomír Slovik, Petra Šťovíčková, Petr Voit
Kristýna Rossmannová, Ota Palán, Radomír Slovik a další
Sam Mikolášek
500 Kč
700 ks
Prodej na pokladně muzea; muzejní e-shop. Prezentace na odborných seminářích. 46. seminář Knihovnické komise AMG (20.–22. 9. 2022 Liberec), Odborná konference k výzkumu historické knižní vazby (22. 2. 2023 Praha).

Nepovinné přílohy

978-80-87266-48-9
Fotografie z vernisáže výstavy Slepí svědkové doby, kde proběhl křest publikace.

Fotogalerie

nahoru