Muzejní výstava roku

Archeologie z nebe
Multimediální výstava seznamuje návštěvníky s již více než stoletou historií objevování archeologických lokalit pomocí leteckého snímkování a dalších metod dálkového průzkumu Země a přibližuje jejich průlomový a nenahraditelný přínos pro poznání minulosti. Záměrem je prezentovat kulturní krajinu jako nedílnou součást kulturního dědictví a upozornit na její skryté aspekty, rozmanitost, bohatství a hodnotu. Návštěvníci se seznamují jak s archeologickými lokalitami dochovanými na povrchu, tak i s těmi zdánlivě neviditelnými, ukrytými pod povrchem a také s principy, pomocí nichž je můžeme objevit.
91/2022
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Čechyňská 363/19, 601 00 Brno
+420 515 911 101
+420 776 627 785
sekretariat@arub.cz
http://www.arub.cz
68081758
Stát

Povinné přílohy

Multimediální výstava kombinuje tradiční výstavní prvky (velkoformátové fotografie, textové panely, vitríny) s digitálními médii, jako jsou např. 3D brýle se simulací létání dronem nebo obrazovky s virtuálními rekonstrukcemi, jejichž prostřednictvím prezentuje archeologické nálezy v kontextu kulturní krajiny a tu jako nedílnou součást kulturního dědictví. Výstava je laděna do tří barev země a nebe – hnědé, modré a bílé. Vstupní část je tvořena zvedající se rampou, která evokuje vzlet letadla a také technicky řeší přechod do vyvýšené centrální části. V tomto prostoru vynikají dvě hlavní vizuální těžiště založená na rozdílných výškových úrovních – běžném pohledu ze země a pohledu z pozice nad úrovní terénu. V centrálním prostoru dominuje kruhové vyvýšené molo. Jeho střed překlenuje rampa, z níž si lze v jedné polovině prohlédnout vymodelované příznaky zviditelňující archeologické objekty pod nimi, a v druhé části rekonstrukci válečnického hrobu. Zábradlí mola je využito k vystavení hrobové výbavy a umístění čtyř obrazovek. Jedna stěna paneláže s 16 otevíracími okýnky s digitálními fotorámečky slouží jako kvíz. Archeologické nálezy jsou ve vitrínách vystaveny na písku, který je v několika barevných odstínech vysypán do dvou třetin výšky vitrín a tvoří tak vrstvy evokující archeologickou stratigrafii. Odpočinková místnost připomíná letištní halu, ve které návštěvník může spočinout v malém kině, v němž se promítají virtuální rekonstrukce letecky objevených lokalit. Najde zde také několik interaktivních herních prvků. Dotykovou obrazovku, ve které si vyzkouší, zda dokáže rozeznat archeologické objekty na leteckých snímcích, interaktivní pískoviště, které se digitálně mění podle toho, jakou krajinu v něm návštěvník vymodeluje nebo prostor, kde si postaví vlastní pravěkou vesnici z 3D modelů. Návštěvníci obdrží tištěné materiály s archeologickým komiksem, doplňujícími informacemi formou QR kódů a společenskou hrou, kterou si mohou zahrát také u stolků v odpočinkové místnosti.
Jarmila Bíšková, Martin Gojda, Olga Lečbychová
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Olga Lečbychová, Barbora Tesařová, Martin Gojda, Jarmila Bíšková, Zdenka Kosarová
3.11.2022
3.9.2023
XI.–IX.
út–pá; so–ne
9–17; 10–17
Mgr. Olga Lečbychová
lecbychova@arub.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Barbora Tesařová, DiS., ateliér muse.arch
Mgr. Barbora Tesařová, DiS., ateliér muse.arch
Mgr. Barbora Tesařová, DiS., ateliér muse.arch
1. M. Gojda – J. Bíšková a kol. 2022: Archeologie z nebe. Katalog výstavy. ISBN 978-80-86399-77-5. Dostupné online: https://www.uapp.cz/file.php?nid=8292&oid=9550280; 2. průvodce výstavou v angličtině; 3. Archeologie z nebe – stolní hra a komiks pro návštěvníky; 4. Leták A5; 5. plakáty
1. Představení výstavy odborné veřejnosti a komentovaná prohlídka (19. 1. 2023); 2. Komentované prohlídky s kurátory výstavy: 28. 1. 2023 – exkurze Konference environmentální archeologie; 8. 2. 2023 – mezinárodní komise Scientific Advisory Commitee projektu Archeologický informační systém (AIS CR); 4. 3. 2023 – Olomoucká vlastivědná společnost; 13. 3. – příměstský tábor s dětským muzeem MZM; 29. 4. – den s rodinami MZM, 3. doprovodná přednáška Archeologie a dálkový průzkum Země na území Maďarska (5. 5. 2023), 4. Hudební archeologie 39: Modlitba /Hudba a Archeologie z nebe (plánováno na 2. 9. 2023).
Archeologie z nebe: odkrývání minulosti pod povrchem – a poslední kosmické výhledy na rok 2023 (30. 1. 2023, https://sever.rozhlas.cz/archeologie-z-nebe-odkryvani-minulosti-pod-povrchem-a-posledni-kosmicke-vyhledy-8920008); Na osmi kolech po Měsíci. Půl století Lunochodu 2 a letecká archeologie od papírové mapy k LIDARu (6. 2. 2023, https://sever.rozhlas.cz/na-osmi-kolech-po-mesici-pul-stoleti-lunochodu-2-a-letecka-archeologie-od-8924772); Král Přemysl Otakar II., zakladatel měst a poslední archeologické pohledy na naši krajinu z výšky (13. 2. 2023, https://sever.rozhlas.cz/kral-premysl-otakar-ii-zakladatel-mest-a-posledni-archeologicke-pohledy-na-nasi-8929143); Výstava Archeologie z nebe (19. 1. 2023, https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/223411010100119/); Archeologie z nebe (10. 2. 2023, https://www.casopisczechindustry.cz/products/archeologie-z-nebe/); Archeologie z nebe: Dávné pohřebiště prozradí třeba jen odlišný odstín obilí (12. 2. 2023, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/archeologie-znebe-davne-pohrebiste-prozradi-treba-jen-odlisn/r~4946e802a7ad11eda25a0cc47ab5f122/); Archeologie z nebe. Brněnské muzeum odkrývá památky objevené z ptačí perspektivy (8. 2. 2023, https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/archeologie-letecke-snimky-vystava_2302081922_fos); Mozaika (15. 2. 2023, Archeologie z nebe od 09:08:25 - https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/vltava/2023-02-15)

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru