Muzejní publikace roku

Zenga: Japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an
Výstava Zenga představuje v postupných obměnách japonskou tušovou malbu a kaligrafii z jedinečné sbírky, kterou v roce 2019 Národní galerii v Praze daroval nizozemský sběratel Felix Hess (1941–2022). Za tento donátorský počin byl Felix Hess odměněn ministerskou resortní medailí Artis Bohemiae Amicis. Proto výstava představuje nejenom díla z této výjimečné sbírky, ale také osobnost Felixe Hesse a jeho příběh sběratele zenových obrazů. Sbírka Kaeru-an (Z žabí chýše) je jednou z největších a nejucelenějších kolekcí zenového umění mimo Japonsko, kterou tvoří 527 položek (převážně závěsných svitků, párový paraván a tři keramické nádobky). Sbírka obsahuje díla mnichů a mnišek převážně ze 17.–20. století, mezi nimiž vynikají slavná jména jako Ikkjú, Hakuin, Sengai, Rengecu nebo Nantembó. Výjimečný charakter zenových děl dokresluje instalace výstavy reflektující zenovou estetiku a přesah do dalších oblastí zenového umění. Cílem výstavy bylo vytvořit nejenom vizuální zážitek, ale také meditativní prostor pro návštěvníky, jež svojí kontemplativní atmosférou rezonuje s myšlenkami zenového buddhismu. Estetický minimalismus v instalaci zvýrazňují jednoduchá skla před závěsnými svitky, jež zajišťují velké bílé kameny zenových zahrad karesansui. Meditativní charakter „zenové krajiny“ umocňují tóny bambusové flétny šakuhači, zvuky zurčícího vodopádu nebo recitace kóanů (paradoxních zenových hádanek). Výstava Zenga nepostrádá díky součinnosti kurátorů a lektorského oddělení rovněž originální interaktivní prvky ve dvou meditačních zónách. Návštěvníci si mohou zkusit pomíjivou malbu světlem, posezení na japonských rohožích tatami, vytvořit kresby v písku miniaturní zenové zahrady nebo složit báseň haiku.
66/2022
Národní galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
+420 224 301 122
info@ngprague.cz
http://ngprague.cz
23281
MK ČR

Povinné přílohy

Katalog k výstavě Zenga představuje v postupných obměnách japonskou tušovou malbu a kaligrafii z jedinečné sbírky, kterou v roce 2019 Národní galerii v Praze daroval nizozemský sběratel Felix Hess (1941–2022). Za tento donátorský počin byl Felix Hess odměněn ministerskou resortní medailí Artis Bohemiae Amicis. Proto výstava představuje nejenom díla z této výjimečné sbírky, ale také osobnost Felixe Hesse a jeho příběh sběratele zenových obrazů. Sbírka Kaeru-an (Z žabí chýše) je jednou z největších a nejucelenějších kolekcí zenového umění mimo Japonsko, kterou tvoří 527 položek (převážně závěsných svitků, párový paraván a tři keramické nádobky). Sbírka obsahuje díla mnichů a mnišek převážně ze 17.–20. století, mezi nimiž vynikají slavná jména jako Ikkjú, Hakuin, Sengai, Rengecu nebo Nantembó. Výjimečný charakter zenových děl dokresluje instalace výstavy reflektující zenovou estetiku a přesah do dalších oblastí zenového umění. Cílem výstavy bylo vytvořit nejenom vizuální zážitek, ale také meditativní prostor pro návštěvníky, jež svojí kontemplativní atmosférou rezonuje s myšlenkami zenového buddhismu. Estetický minimalismus v instalaci zvýrazňují jednoduchá skla před závěsnými svitky, jež zajišťují velké bílé kameny zenových zahrad karesansui. Meditativní charakter „zenové krajiny“ umocňují tóny bambusové flétny šakuhači, zvuky zurčícího vodopádu nebo recitace kóanů (paradoxních zenových hádanek). Výstava Zenga nepostrádá díky součinnosti kurátorů a lektorského oddělení rovněž originální interaktivní prvky ve dvou meditačních zónách. Návštěvníci si mohou zkusit pomíjivou malbu světlem, posezení na japonských rohožích tatami, vytvořit kresby v písku miniaturní zenové zahrady nebo složit báseň haiku.
Markéta Hánová, Jana Ryndová (eds.)
Národní galerie v Praze
810 Kč
800 ks

Nepovinné přílohy

978-80-7035-797-2

Fotogalerie

nahoru