Muzejní počin roku

Oprava a zprovoznění Letenského kolotoče
Národní technické muzeum uvedlo v roce 2022 do provozu Letenský kolotoč, který je jedním z nejstarších podlahových kolotočů v Evropě. Bylo tak završeno dlouhodobé úsilí NTM o záchranu a zprovoznění této unikátní historické památky a oblíbené pražské atrakce. Oprava kolotoče z roku 1894 byla velmi náročná, protože se prokázalo mnoho skrytých vad původní konstrukce. Restaurátorské práce přitom byly vedeny tak, aby byly dodrženy původní řemeslné postupy. Citlivě bylo renovováno také vybavení interiéru kolotoče včetně figur koní, které jsou potažené pravou koňskou kůží. Opravit kolotoč se NTM podařilo za podpory Ministerstva kultury, městské části Praha 7, sponzorů i veřejnosti. Veřejná sbírka a ostatní finanční příspěvky na opravu činily 2 307 655 Kč. Po úspěšném zprovoznění 11. července se během první sezóny na kolotoči svezlo 12 837 osob.
69/2022
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
+420 220 399 111
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz
00023299
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Letenský kolotoč je jedním z nejstarších dochovaných podlahových kolotočů v Evropě. Tato nemovitá kulturní památka je ve správě Národního technického muzea. Kolotoč zhotovil tesař Matěj Bílek pro majitele Josefa Nebeského pravděpodobně pro letní sezonu roku 1892. Původně stál na Královských Vinohradech, odkud byl v roce 1894 přemístěn na stávající velmi navštěvované místo v Letenských sadech. Zde kolotoč sloužil k zábavě dětí i dospělých až do konce 20. století. V roce 2004 tuto kulturní a technickou památku, která se nacházela v kritickém stavu, zakoupilo za finanční podpory Ministerstva kultury Národní technické muzeum s cílem zajistit jeho obnovu. Mezníkem byl rok 2014, kdy vznikla díky spolupráci NTM a městské části Praha 7 iniciativa za záchranu kolotoče a jeho uvedení do provozu a byla vyhlášena veřejná sbírka. Kolotoč tvoří původní novorenesanční dřevěný pavilon na půdorysu pravidelného dvanáctiúhelníku o rozpětí 12 metrů s trámovou konstrukcí s dřevěnými výplněmi a jehlanovou střechou, zakončenou lucernou dosahující výše 7,7 metru. Vnitřek kolotoče se sestává z části pohyblivé a pevné. První je tvořena nosným otočným sloupem, na kterém je upevněna točna, na níž se nacházejí koně a autíčka. Druhá menší část po obvodu je tvořena pevnou podlahou. Středový sloup je ve spodní části osazen do ložiskového uložení, umístěného ve vyzděném prostoru pod vlastní podlahou, na horní části sloupu spočívá neotáčivá konstrukce střechy. Kolotoč je od roku 1894 poháněn motorem, který nahradil původní lidský pohon využívaný na Královských Vinohradech. V roce 2022 zde byl v rámci restaurátorských prací osazen nový třífázový asynchronní motor. Oprava stavby kolotoče a technologických zařízení byla velmi náročná, vzhledem k tomu, že se prokázalo mnoho skrytých vad původní konstrukce. Dokončení také komplikoval výběr firmy schopné požadované práce zdárně zajistit. Během restaurování byly využity původní řemeslné postupy z truhlářského, tesařského a zámečnického oboru. Letenský kolotoč je unikátní atrakcí díky figurám koní, které jsou potažené pravou koňskou kůží. Koně byly renovovány za pomoci stejných postupů, jako byly využity při jejich vzniku. Figury koní jsou vycpané slámou, potažené jutou, kostra, hlava a kopyta jsou dřevěné a oči skleněné. Postroje koní byly nově vyrobeny podle původní podoby a doplněny prvky dle současných požadavků na bezpečnost provozu. Koně mají jména, která odpovídají těm, která byla používána v minulosti. V kolotoči se nachází 18 koní. Jedna z původních figur koní, která se dochovala v nejlepším stavu, prošla restaurováním a je uložena ve sbírkách muzea. Interiér Letenského kolotoče spolu s koňmi odkazuje na šlechtickou zábavu ze 17. a 18. století, tzv. karusel. Sloup středové točny kolotoče je tedy vyzdoben třemi rytíři v brnění se zbraní v rukách. Rytíři jsou vyrobeni z papírmaše, pokryté vrstvou plátkového kovu ve stříbrné barvě. Postavy rytířů byly citlivě a rozsáhle zrestaurovány. V původním kolotoči se nacházely kromě koní lavice, které byly v období první republiky nahrazeny autíčky. Pro restaurovaný kolotoč byla vyrobena nová plechová autíčka inspirovaná modelem vozu Aero 30 z 30. let, která jsou zhotovena ručně a v českých národních barvách. Zážitek z jízdy v kolotoči dotváří zvuk orchestrionu. V roce 1994 byl z kolotoče odcizen secesní skříňový hrací stroj značky Dalibor, NTM tedy pro kolotoč pořídilo dobově odpovídající orchestrion Atlantic, který byl vyroben kolem roku 1910 v Lipsku. Nově opravený kolotoč s renovovanými figurami koní se poprvé roztočil na slavnostní akci v pondělí 11. července 2022 v den 128. výročí od reinstalace a kolaudace na Letné a zároveň v roce 130. výročí svého vzniku a první instalace na Královských Vinohradech. Jeho zprovoznění zaznamenalo velký ohlas v médiích i nebývalý zájem ze strany veřejnosti. V první sezoně od 11. července do konce září se na kolotoči svezlo 12 837 osob. K zábavě dětí i dospělých bude kolotoč sloužit vždy v letní sezoně. V roce 2023 se roztočí 6. dubna. Celková částka na opravu kolotoče činila 22 710 102 Kč. NTM děkuje za příspěvky a nezištnou finanční pomoc všem dárcům z řad veřejnosti a veřejných a soukromých institucí. Veřejná sbírka a ostatní finanční dary a příspěvky činily celkem 2 307 655 Kč.

Mgr. Arnošt Nezmeškal
+420 777 710 822
arnost.nezmeskal@ntm.cz

Nepovinné přílohy

Karel Ksandr, Arnošt Nezmeškal, Miloš Josefovič, Marek Hein, Kateřina Šupová


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru