Muzejní výstava roku

Nová expozice muzea
Muzeum harmonik v Litovli vzniklo z daru unikátní soukromé sbírky akordeonů a heligonek pana Jiřího Sedláčka. Litovelská sbírka je největší svého druhu ve střední Evropě, obsahuje více než 330 nástrojů. Smyslem zřízení muzea je připomínat návštěvníkům vynikající řemeslnou a výtvarnou práci našich předků. Nově vybudovaná expozice v prvním patře budovy Záložny nabízí moderní prostor a zajímavý zážitek v podobě interaktivních prvků nebo zhlédnutí osobitého videa se sběratelem.
71/2022
Muzeum harmonik Litovel
Nám. Přemysla Otakara 762, 784 01 Litovel
+420 585 150 221
+420 721 269 146
harmoniky@muzeumharmonik.cz
http://www.muzeumharmonik.cz
00849341
Město Litovel

Povinné přílohy

Litovelské Muzeum harmonik bylo v letošním roce přeneseno do nových výstavních prostor. Byla vytvořena nová moderní expozice v budově Záložny na náměstí v Litovli. Muzeum je nyní zajímavé pro všechny generace. Prohlídka muzea začíná zhlédnutím osobitého videa se sběratelem Jiřím Sedláčkem, kde návštěvníkům vylíčí, jak vznikl jeho vztah k harmonikám, povídání je zpestřeno hrou na harmoniku. Dále expozice nabízí zajímavé zážitky, je plná interaktivních prvků a zaměřená i pro rodiny s dětmi. Pro děti je v muzeu interaktivní kiosek plný her, zábavy a hudby. Mohou si také poskládat harmoniky jako puzzle nebo zahrát na dětský nástroj. Expozice je rozdělena do několika částí. K vidění jsou heligonky, klávesové a knoflíkové akordeony, ale také atypicky vyrobené nástroje nebo tahací harmoniky starší 150 let. Součást muzea je i trezor z původní banky, kde jsou uloženy nejdražší exponáty. Celkově sbírka obsahuje více než 330 nástrojů a je největší svého druhu ve střední Evropě. Je zde zastoupeno okolo 40 českých výrobců. Vystaveny jsou akordeony z České republiky, dále pak z Itálie, Německa a Rakouska. Muzeum harmonik v Litovli vzniklo z daru unikátní soukromé sbírky akordeonů a heligonek pana Jiřího Sedláčka, který zasvětil harmonikám celý svůj život. Na harmoniky hraje už od dětství, opravuje a sbírá je více než 50 let. Smyslem zřízení muzea je připomenout návštěvníkům vynikající řemeslnou práci našich předků. Přáním sběratele je, aby tato jedinečná sbírka byla zachovaná pro další generace. Většina nástrojů je funkčních a zájemci si mohou některé z nich vyzkoušet. Nástroje jsou evidovány ve fondu ministerstva kultury a jsou neprodejné.
Mgr. Iveta Vaňáková, Viktor Kohout, Mgr. Lubomír Broza, Bc. Hana Neumanová, Marie Rosmanová, Mgr. Václav Novák
Město Litovel, Městský klub Litovel
Mgr. Iveta Vaňáková, Marie Rosmanová, Mgr. Václav Novák, Bc. Hana Neumanová, Hana Šinclová
15.6.2022
VI.–IX.; X.–V. (celoročně)
út–ne; út–pá, so, ne
9–17; 9–17, 9–15, 9–13
Hana Neumanová
klub@mklitovel.cz

Nepovinné přílohy

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru