Muzejní výstava roku

Internace v Semilech 1950–1953: Odkrývání osudů řeholníků v nemocničním oddělení
Výstava osvětluje bolavé místo lokálních dějin, kterým je internace řeholníků v semilské nemocnici v 50. letech. Traduje se totiž, že zde řeholníci byli primářem Pluhařem ve velkém mučeni a zabíjeni. Na primáře dokonce spáchala místní ilegální organizace atentát. Výstava čerpá z mnohaletého archivního i pamětnického průzkumu. Má neobvyklou formu: návštěvníky zveme k samostatnému prozkoumání, sami tedy procházejí labyrintem dostupných místností, seznamují se s tématem, dobou a aktéry. Po nalezení klíče vstupují do místností internace, kde nacházejí vzpomínky, dobové dokumenty a mohou se seznámit s osudy jednotlivých řeholníků. Na tomto základě mohou na závěr přidat svůj hlas na misku vah, zda byl atentát na primáře podle jejich názoru spravedlivý či nikoliv. Podobně, formou detektivní hry, probíhá i program pro školy.
72/2022
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o.
Husova 2, 513 01 Semily
+420 481 622 528
+420 775 859 000
muzeum@muzeumsemily.cz
http://www. muzeumsemily.cz
00085839
Město Semily

Povinné přílohy

Výstava osvětluje bolavé místo lokálních i celostátních dějin, kterým je internace řeholníků v semilské nemocnici v 50. letech. Traduje se totiž, že zde řeholníci byli primářem Pluhařem ve velkém mučeni a zabíjeni. Na primáře proto dokonce spáchala místní ilegální organizace atentát. Projekt čerpá z mnohaletého archivního i pamětnického průzkumu. Cílem bylo v omezených prostorách malého regionálního muzea a s omezenými lidskými zdroji vytvořit co nejpůsobivější kompozici, která by návštěvníka vtáhla do děje, dala mu pocítit atmosféru tehdejší doby a zároveň ho poutavým způsobem informovala o nepříliš známém tématu. Návštěvníci jsou zváni k samostatnému prozkoumávání, sami tedy procházejí labyrintem dostupných místností, seznamují se s tématem, dobou a aktéry. Po nalezení klíče vstupují do místností internace, kde nacházejí vzpomínky, dobové dokumenty a mohou se seznámit s osudy jednotlivých řeholníků. Na tomto základě mohou na závěr přidat svůj hlas na misku vah, zda byl atentát na primáře podle jejich názoru spravedlivý či nikoliv. Podobně, formou detektivní hry, probíhá i program pro školy. Výstava tedy nejen že představuje dosud nezmapovanou kapitolu Akce K proti církvi, díky svému pojetí je také cenným příspěvkem ke zkoumání zákonitostí lidského vnímání a způsobu formování historické paměti na konkrétní události. K dispozici je i virtuální prohlídka na adrese https://www.muzeumsemily.cz/vp/internace/.
PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D.
30.9.2022
4.6.2023
IX.–VI.; VII.–VIII. (celoročně)
út–ne; po–ne
9–12, 13–16; 9–17
Tomáš Chvátal
historik@muzeumsemily.cz

Nepovinné přílohy

PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D.
PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D.
PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D.
Zatím dvakrát (13. 10. 2022 a 18. 1. 2023) se v muzeu uskutečnila podrobná přednáška autora výstavy Odkrývání osudu řeholníků v semilské internaci. Třetí termín je plánován na 11. 5. 2023. V muzejní edici Paměť Semilska vyjde v březnu 2023 stejnojmenná, přibližně 400stránková kniha. Velmi pozitivní reakce vzbudil program pro školy: původně plánovanou tradiční formu komentované prohlídky jsme nakonec nahradili detektivní „vnikovou hrou“. Skupiny zde byly (a jsou) postaveny do reálné situace, kdy členové semilské protikomunistické organizace řešili, zda primář Pluhař v Semilech internované řeholníky mučí a zda je oprávněné na něj spáchat atentát. Nejedná se o hru ve smyslu prázdného „hraní si“, nýbrž o reálnou simulační aktivitu, při níž se účastníci zcela novým způsobem se učí o tématu, ale i o sobě. Dosavadní školní skupiny vysoce hodnotily její propracovanost, účinek na účastníky a vzdělávací přínos.
Výstavu se nám podařilo úspěšně představit v médiích. Podrobnou reportáž odvysílala ČT 24 (2. 10. 2022) a Český rozhlas Liberec (19. 11. 2022, 7. 2. 2022), články o ní vyšly například v ČTK – Českých novinách, MF Dnes, Libereckém deníku a Semilských novinách.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru