Muzejní výstava roku

Myslí a kladivem: Minerály, hornictví, zlato a perly horního Pootaví
Expozice si bere za cíl představit mineralogicky pestrý region horního Pootaví včetně jeho bohaté montánní historie. Expozice stojí na odborně a cíleně budované mineralogické podsbírce Městského muzea v Horažďovicích. Některé z exemplářů pocházejí z dosud nepopsaných lokalit, jiné jsou prvonálezy nerostů. Celkem expozice obsahuje 1500 exemplářů 130 různých druhů minerálů, pocházejících ze 40 lokalit. Z hlediska výstavnického řemesla je expozice pokusem o nalezení ekonomicky dostupné a zároveň esteticky i informačně hodnotné formy. Tělo výstavního mobiliáře je vystavěno z betonových prefabrikátů a heraklitových desek. Interaktivitu zaručují modely, dioramata nebo haptické prvky, které dovysvětlují příběh expozice. Doprovodnými akcemi jsou komentované prohlídky, úniková hra či venkovní programy: rýžování zlata a cyklovýlety za montánními památkami. Paralelně s expozicí vznikla též monografie Minerály horního Pootaví.
73/2022
Městské muzeum Horažďovice
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
+420 371 430 630
+420 731 432 045
polansky@muzeumhd.cz
http://www.muzeumhd.cz
00255513
Město Horažďovice

Povinné přílohy

Expozice je součástí celostně pojímaného a systematicky zpracovávaného tématu, které v sobě zahrnuje terénní výzkum, badatelskou činnost, systematickou výstavbu a odborné zpracování podsbírky. Hlavní hodnotu této expozice její tvůrci spatřují v propojení zmíněných muzejních činností. Expozice se pokouší o ekonomicky dostupnou reformativní metodu, jež má ambici umožnit malému muzeu pojednat tradiční téma způsobem, který uspokojí návštěvníka informačně i esteticky. Expozice si bere za cíl představit mineralogicky pestrý region horního Pootaví včetně jeho bohaté montánní historie. Stojí na odborně a cíleně budované mineralogické podsbírce MMH. Některé z exemplářů pocházejí z dosud nepopsaných lokalit, jiné jsou prvonálezy nerostů. Celkem expozice obsahuje 1500 exemplářů 130 různých druhů minerálů, pocházejících ze 40 lokalit. Dynamiku expozice umocňuje hra světel, stínu a barev. Tvarová a barevná rozmanitost krystalů kontrastuje s brutalistním utilitarismem industriálního betonu, který slouží jako dominantní výstavářský prvek. Interaktivitu zaručují modely, dioramata nebo haptické prvky, které dovysvětlují příběh expozice. MMH realizuje komplex doprovodných aktivit a materiálů jako jsou: komentované prohlídky, turistické letáky, úniková hra či venkovní programy: rýžování zlata a cyklovýlety za montánními památkami. Paralelně s expozicí vznikala monografie Minerály horního Pootaví. Velký důraz je kladen na spolupráci se všemi typy regionálních škol, kterým je MMH schopné připravit program na míru. Modulární charakter výstavních prostředků umožňuje s expozicí pracovat v příštích letech v souvislosti s dalším terénním výzkumem a sbírkotvornou činností muzea. V plánu je tedy organický rozvoj expozice i v dalších letech.
Aleš Červený, Adam Hanus, Zdeněk Polanský
Realizace vlastními silami, externí spolupráce Petr Kolář (grafické studio Kolář&Kutálek)
24.4.2022
VI.–IX.; X.–V.
út–ne
9–17; 9–16
Zdeněk Polanský
polansky@muzumhd.cz

Nepovinné přílohy

Petr Kolář, Zdeněk Polanský, Aleš Červený, Adam Hanus
Petr Kolář, Zdeněk Polanský, Aleš Červený, Adam Hanus
Petr Kolář
Popularizační monografie „Minerály horního Pootaví“, Pexeso „Myslí a kladivem“, Pracovní list „Myslí a kladivem“ – Úniková hra, Komiks „Dobrodružství mineraloga Aleše“, Leták „Otava, řeka zlata“, Leták „Otava, řeka perel“.
Cyklotoulky po hornických objektech (exkurze v terénu); Rýžování zlata na řece Otavě (doprovodný program v terénu); Komentované prohlídky expozice (odborná komentovaná prohlídka); Komentovaná prohlídka „Jak vznikala expozice“ (o koncepci, technických řešeních a problémech).
Z těchto UV aktivních minerálů se tvořila část vídeňského Prátru (Poklady minulosti, pořad Českého rozhlasu Plzeň, 2. 5. 2022) Městské muzeum Horažďovice (Minerál, Svět nerostů a drahých kamenů, r. 30, č. 4/2022) Malebné Horažďovice lákají na perly i bájnou horu Prácheň (Právo, příloha Víkend IX/2022) Muzeum Horažďovice připravilo na sezonu novou expozici zlata a otavských perel (ČTK, České noviny 16.4.2022) Horažďovické muzeum zve na unikátní expozici (Klatovský deník, 7. 5. 2022) Horažďovické muzeum otevře unikátní expozici nejen o minerálech, uvidíte i důl (Klatovský deník, 21. 4. 2022) Zlato vyrýžované z Otavy ukáže výstava v Horažďovicích (Náš region 17. 4. 2022) Muzeum připravilo novou expozici, přiblíží hornictví, těžbu zlata i stříbra a hledání otavských perel (Plzeňská drbna 18. 4. 2022)

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru