Muzejní výstava roku

Expozice Dany a Emila Zátopkových
Stálá expozice, vytvořená u příležitosti 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových, si klade za cíl představit obě osobnosti z mnoha úhlů pohledu, přičemž se nevyhýbá ani těm momentům jejich života a kariéry, které narušují jejich obecně přijímaný obraz sportovních hvězd a jsou dodnes považovány za kontroverzní a nejednoznačné. Odpovídá tomu i členění celé výstavy, která se pokouší ukázat jejich životy nejen v osobní a sportovní rovině, ale také v rovině společenské a politické, přičemž nezapomíná ani na fakt, že se především z Emila Zátopka postupem doby stal zcela svébytný globální popkulturní symbol. V obecném smyslu je expozice jakousi kritickou procházkou československými dějinami druhé půle 20. století, vyprávěnými prostřednictvím životního příběhu dvou výjimečných nejen sportovních osobností.
81/2022
Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Záhumenní 367/1, 742 21 Kopřivnice
+420 556 808 422
sekretariat@tatramuseum.cz
http://www.tatramuseum.cz
25394509
Město Kopřivnice

Povinné přílohy

Emil Zátopek patří k velkým osobnostem našich poválečných dějin. Nejen jako sportovec, ale především jako osobnost, která v mnoha ohledech zosobňovala možnosti i limity obyvatel Československa druhé půle 20. století. Jako takový před nás životní příběh Emila Zátopka a koneckonců i příběh jeho ženy Dany staví množství otázek, problémů a paradoxů, jejichž povaha odhaluje také mnohé z příběhu země, jejímž byl občanem a v očích statisíců i reprezentantem. V roce stého výročí narození obou osobností vznikla v Lašském muzeu v Kopřivnici stálá expozice, která si klade za cíl představit obě významné osobnosti právě v tomto širokém dějinném a společenském kontextu. Nejdříve si návštěvník projde jakýmsi obecným životopisem obou osobností, seznámí se s jejich rodinným a pracovním zázemím, vztahem k městu Kopřivnici, důležitými životními momenty „od kolébky po hrob“. Následující část pak představuje jejich sportovní kariéry, usazuje Emila i Danu mezi největší osobnosti sportu i světového olympismu. Třetí část expozice je z pochopitelných důvodů zaměřena především k Emilově osobnosti. Na jedné straně se pokouší uchopit jeho celoživotní politické angažmá, se všemi kladnými i zápornými stránkami, které doba i jeho osobnost podmiňovaly. Na druhé straně se tato část výstavy snaží ukázat, jak se ze Zátopka v průběhu let stal mocný a často zcela vyprázdněný kulturní symbol, jak jeho osobnost inspirovala literáty, filmaře a další umělce. Poslední část expozice se věnuje Zátopkovu tréninku a je doplněna profesionálním běžeckým trenažérem, který krom nevšedního muzejního zážitku nabízí i možnost srovnat vlastní běžecké tempo s tím Zátopkovým. V závěru mají návštěvníci k dispozici obsáhlou časovou osu, díky které si mohou jednotlivé momenty života obou osobností zařadit do širšího kontextu světových dějin. Součástí expozice je krom množství originálních sbírkových předmětů i řada původních zvukových a obrazových materiálů, fotografií, filmů, interaktivních prvků a her pro dětské i dospělé návštěvníky. Součástí projektu budování expozice byl i vznik originální autorské plastiky „Běžci“, díla novojičínského sochaře Jana Zemánka, která je umístěná v bezprostředním sousedství expozice a slouží mimo jiné i jako nevšední fotopoint.
Pavel Dvořák, Ondřej Šalek, Tomáš Skalík
Město Kopřivnice, Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s., Art Consultancy, s. r. o., Sun drive, s. r. o.
6.8.2022
I.–XII.
út–ne
9–16 (9–17)
Mgr. Věra Vahalíková
vera.vahalikova@tatramuseum.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Arch. Kamil Mrva
Tomáš Skalík
Tomáš Skalík, Martin Feikus
Původní autorská plastika sochaře Jana Zemánka „Běžci“, umístěná v bezprostřední blízkosti expozice, sloužící rovněž jako originální fotopoint. Průvodce expozicí/katalog, informační leták, promo video.
Odhalení plastiky Jana Zemánka „Běžci“ v parku E. Beneše v Kopřivnici 27. 11. 2022.
https://www.sportschau.de/investigativ/emil-zatopek-100-geburtstag-100.html; https://www.tyzden.sk/rozhovory/91508/zatopkovci-si-slubili-ze-ich-vztah-nebude-vazenie-ani-nuda/; https://region.rozhlas.cz/lasske-muzeum-zve-do-expozice-zatopkovych-na-bezeckem-pasu-zmerite-sily-se-8870499; https://www.denik.cz/regiony/nove-expozice-v-koprivnici-dana-emil-zatopek-zatopkovi-202208.html; https://www.pritomnost.cz/2021/09/18/rozhovor-spolecnost-si-ze-zatopka-udelala-nezdolneho-poloboha/.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru