Muzejní výstava roku

Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera: Lounsko a turistika před 100 lety
Expozice Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera – Lounsko a turistika před 100 lety je vzdáním holdu našemu městu, regionu a počátkům turistiky na česko-německém pomezí. Podařilo se objevit velmi kvalitního fotografa, který zachycoval proměny města a krajiny v letech 1890 až 1930. Teprve na vytištěných fotografiích si plně uvědomíme, jak velkou proměnou město i okolí prošlo. Skleněné desky byly uložené u vnuka Karla Goszlera v jižních Čechách a do Loun se vrátily po více než šedesáti letech.
83/2022
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Pivovarská 28, 440 01 Louny
+420 415 652 456
+420 778 470 279
info@muzeumlouny.cz
http://www.muzeumlouny.cz
00360716
Ústecký kraj

Povinné přílohy

Připravili jsme výstavu Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera – Lounsko a turistika před 100 lety, věnovanou fotografiím velkého turisty a fotografa Karla Goszlera (1865–1936), který po sobě zanechal na 1000 skleněných desek. Na výstavě je 136 fotografií zachycujících náš region v letech 1890 až 1930. Expozice je rozdělena do pěti místností a v každé na Vás čeká jiné téma – Louny, Kolorované snímky, Lounsko, Portréty a spolkový život a poslední jsme nazvali Volání dálek. Seznámíte se s počátky lounské turistiky, uvidíte dobové oblečení, zaniklé stavby či proměňující se krajinu. Již při vstupu do muzea spatříte unikátní velkoformátovou fotografii o rozměrech 300x200 cm zobrazující naše město na samém sklonku 19. století s projíždějící parní lokomotivou jako symbolem pokroku. Unikátem jsou dvě barevné fotografie, pořízené Karlem Goszlerem již v roce 1909. Dosud nejstarší barevná fotografie Loun pocházela z období protektorátu. Část fotografií je kolorovaných. Bravurní koloraci provedl Karel Goszler na počátku 20. století navzdory svému tělesnému postižení – narodil se s tělesnou vadou, pravou ruku i nohu měl částečně ochrnutou a nenaučil se s ní psát. Fotografie jsou doplněny trojrozměrnými předměty, zapůjčenými z Národního muzea, včetně dobových turistických okovaných bot. Vystaveny jsou i fotoaparáty Karla Goszlera z rodinné sbírky jeho vnuka Svatopluka Goszlera nebo dobové písemnosti z lounského archivu a našeho muzea. Autorem expozice je Martin Vostřel, který fotografie lokalizoval a datoval, spoluautory jsou Bořek Zasadil, který skleněné desky naskenoval a restauroval, a fotograf Martin Wágner, který snímky vytiskl. Expozice bude k vidění nejméně do konce září 2023.
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D., MUDr. Bořek Zasadil, Mg.A. Martin Wágner
MUDr. Bořek Zasadil, Mg.A. Martin Wágner
25.6.2022
30.9.2023
I.–XII.
út–pá; so–ne
9–17; 10–17
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
vostrel@muzeumlouny.cz

Nepovinné přílohy

PhDr. Martin Vostřel, Ph.D., MUDr. Bořek Zasadil, Mg.A. Martin Wágner
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D., MUDr. Bořek Zasadil, Mg.A. Martin Wágner
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D., MUDr. Bořek Zasadil, Mg.A. Martin Wágner
K projektu jsme vydali speciální číslo novin Svobodného hlasu v nákladu 1200 kusů, které jsou již vytištěné, a nyní připravujeme dotisk 1000 výtisků. V březnu vydáme sadu 15 pohlednic. Do konce roku připravíme publikaci Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera: Lounsko a turistika před 100 lety. Základem bude 136 snímků v expozici doplněných ještě o dalších 40–50 snímků dnes už zmizelých památek či demonstrujících přeměnu krajiny v našem regionu.
K výstavě děláme pravidelně každý měsíc komentované prohlídky pro veřejnost, hlásí se KČT, třetí věk nebo Spolek lounských rodáků. Tímto způsobem rozšiřujeme povědomí o osobnosti Karla Goszlera a našem regionu. Výstup na konferenci Historie a současnost, jejíž 11. ročník se konal v Kadani 13. a 14. října 2022. Název příspěvku byl Znovuobjevený turista a fotograf Karel Goszler. Od léta 2022 připravuji ve spolupráci s režisérem a dokumentaristou Josefem Císařovským a kameramanem Michalem Němcem. Cílem je vytvořit dokument o životě a díle Karla Goszlera, který nám zanechal na 1000 skleněných desek mapujících nejen náš region.
Půlhodinový rozhovor s paní Jarmilou Konrádovou v Českém rozhlase Vltava, který se vysílal 10. září 2022 od 9.00. Časopis Zloun. Řada článků v regionálním tisku, například Studenti Třetího věku čerpali informace na výstavu fotografií Karla Goszlera, Press, 30.11.2022. Fotografie Karla Goszlera ukazují Louny před 100 lety, 5+2, 1. července 2022. Poklad ve fotografiích, 5+2, 16. července 2021. Ztracený svět v domě Sokolů z Mor, Novinky v Dolním Poohří, březen 2022. Časopis Turista, 2022. A řada dalších článků.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru