Muzejní výstava roku

Četnické humoresky v Salonu republiky
Výstava má dvě roviny. První je seznámení návštěvníka s četníky, coby hlavními garanty bezpečnosti v prvním československém státě, dále přibližuje jejich vzhled, všední den i nebezpečné stránky jejich odpovědné služby. Návštěvníci uvidí dioramata, zbraně či stejnokroje. Lidský rozměr pak přibližuje digitální nadstavba, ve které je příběhem několika četníků provází herci známí kriminálek České televize. Druhá rovina výstavy popisuje vztah populárního seriálu Četnické humoresky a reality královehradeckého četnictva. Zde se návštěvníci seznámí s četnickými útvary v Hradci Králové, lokacemi případů a spatří předměty dotýkané hradeckými četníky.
84/2022
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3
+420 495 512 391
info@muzeumhk.cz
http://www.muzeumhk.cz
00088382
Královéhradecký kraj

Povinné přílohy

Československé četnictvo bylo zpopularizováno seriálem České televize Četnické humoresky, kdy se podařilo vykořenit negativní stereotypy zakořeněné selektivním vnímáním četnického sboru v éře komunistického režimu. Seriál je však televizní zábavou, byť se tvůrcům podařily minimálně po produkční stránce velké úspěchy, ale četnická realita v Hradci Králové nebyla i přes věhlas seriálu výstavně postižena. Výstava si tak vzala za cíl návštěvníkovi představit četnictvo 1. a 2. republiky obecně a poté, co se návštěvník seznámí s kritérii rekrutace, výzbrojí a výstrojí a každodenností četníků, je teprve konfrontován s komparací seriál vs. realita. Nebezpečnost četnického povolání ilustruje prezentace padlých, kdy byly vyhledány a ověřeny biografické údaje všech padlých četníků v letech 1918–1939. Exponáty dotvářející toto pietní místo jsou též unikátní: stuhy z věnců na hromadný pohřeb četníků padlých v boji s nacistickými vzbouřenci v září 1938 zaslaných prezidentem republiky a ministrem vnitra a model náhrobku padlého četníka. Exponáty na výstavě jsou unikátní tím, že jsou pečlivě kooperovány do podoby diorámat výjimečných ve své autenticitě, ale také tím, že jde o unikátní předměty mající četnickou dějinnou stopu. Příkladem může být čepice stejnokroje generála četnictva Josefa Ježka, prvního ministra vnitra Protektorátu Čechy a Morava a blízkého spolupracovníka premiéra Aloise Eliáše. Unikátní je také identifikace příbuzných četníků, kteří zapůjčili velké objemy pozůstalostí – jmenujme např. velitele hradecké pátrací stanice Viléma Exnara, který prezidentu Masarykovi coby legionář přivezl z Vladivostoku medvědy, kteří žili v medvědáriu Jeleního příkopu Pražského hradu. Digitální nadstavba výstavy má dvě roviny: příběh legionáře a kolegy z Domácího vojska, kteří oblékají četnický stejnokroj, aby sloužili novému společnému státu vyprávěného prostřednictvím videí s příběhu adekvátním dobovým pozadím ztvárněným herci z Četnických humoresek a počítačovou simulaci četnické obchůzky vytvořenou na bázi úspěšného tuzemského vojenského simulátoru.
Jan Hrubecký, Miloš Bernart
15.10.2022
26.3.2023
X.–III.
út–ne
10–18
Stanislav Hrbatý
s.hrbaty@muzeumhk.cz

Nepovinné přílohy

Radek Polívka
Radek Polívka
Radek Polívka, Ivana Pochobradská
• Ve spolupráci s nakladatelstvím Svět křídel je v přípravě knižní verze výstavy, která bude pojata jako katalog s rozšířenými texty a fotografiemi, které již nebylo možno graficky zahrnout do panelové podoby výstavy. Termín vydání katalogu je poslední čtvrtletí roku 2023. Název knihy bude stejný jako název výstavy, rozsah bude cca 200 stran. Vázaná kniha nabídne prostřednictvím QR kódů čtenářům také přístup k digitální nadstavbě výstavy. • Pravidelné příspěvky na sociálních sítích věnované různým okruhům zpracovaným ve výstavě.
Četnický den s dynamickými ukázkami práce četnictva a besedami; Komentované prohlídky pro laickou i odbornou veřejnost; Interaktivní edukační programy pro školy všech stupňů a typů; Doprovodné programy pro rodiny s dětmi – Muzejní neděle, Tematická hledačka; Přednášky; Četnická obchůzka Salonem republiky.
• ČTK - https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-h-kralove-zacala-vystava-cetnicke-humoresky-v-salonu-republiky/2271401; • Aha! On-line – https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/198127/tak-to-tu-jeste-nebylo-unikatni-vystava-cetnickych-humoresek.html; • Hradecký deník – https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/cetnicke-humoresky-inspirovaly-hradeckou-vystavu-20221023.html; • Český rozhlas HK – https://hradec.rozhlas.cz/strazmistr-arazim-a-cetnicke-humoresky-v-salonu-republiky-aneb-zivot-cetniku-8866476; • IDnes – https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/cetnicke-humoresky-muzeum-vychodnich-cech-vystava-cetnictvo.A221109_688331_hradec-zpravy_tuu.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru