Muzejní výstava roku

Měnící se svět: Poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách
Archeologická výstava přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců a odpovídá například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci. Ačkoliv je výstava zaměřena zejména na region východních Čech, je představena i řada zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě.
85/2022
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3
+420 495 512 391
info@muzeumhk.cz
http://www.muzeumhk.cz
00088382
Královéhradecký kraj

Povinné přílohy

Výstava se skládá ze dvou hlavních a dvou vedlejších částí. Mapuje vývoj přírody a lidské kultury na našem území a také v kontextu celé Evropy od legendárních „lovců mamutů“ až po příchod neolitických zemědělců, tedy rámcově epochu mezi 25 a 4,2 tisíci lety př. n. l. Pomocí kombinace skutečných artefaktů, map, interaktivních prvků, videoprojekcí, ilustrací a replik je návštěvníkovi představen celkový život posledních lovců a prvních zemědělců z různých úhlů pohledu. Ve středové části obou hlavních částí (tj. mezolitu a neolitu) se nachází vitrína s jedním artefaktem značného středoevropského významu, který byl objeven v Čechách. Úplný závěr tvoří hlasovací zařízení, na kterém může návštěvník zvolit téma budoucí „mapy s příběhem“, která vznikne po skončení celé výstavy v listopadu 2023. Význam celé výstavy tkví ve dvou hlavních bodech. Předně se jedná o počin pokrývající jedno z mála frekventovaných, byť klíčových a zajímavých témat naší historie. V rámci Čech a zdejších muzeí se uskutečnila tematicky nejvíce podobná výstava před 15 lety (šlo o výstavu „Lovci mamutů“ v Národním muzeu v roce 2007), která však byla zaměřena na ještě starší etapu pravěku. Významné je i představení jednotlivých období. Vedle vlastních artefaktů je totiž představen celý „balíček“ součástí života tehdejších lidí, jehož součástí je nejenom zapojení východočeského (potažmo českého) regionu do evropského kontextu, ale zvláště potom vztah k přírodnímu prostředí a jeho změnám. Výrazné změny, na které odkazuje název výstavy, se totiž netýkaly pouze kulturního a společenského vývoje, ale i celkové proměny celého přírodního prostředí. Toto téma se tak přímo dotýká současných diskusí o změnách klimatu, přičemž právě konec poslední doby ledové je z tohoto pohledu klíčovou epochou.
Petr Čechák
17.6.2022
12.11.2023
VI./2022–XI./2023
út–ne
10–18
Stanislav Hrbatý
s.hrbaty@muzeumhk.cz

Nepovinné přílohy

Radek Polívka
Radek Polívka
Radek Polívka / Ivana Pochobradská
K výstavě bude v roce 2023 vydán tištěný průvodce. Součástí výstavy je interaktivní nadstavba v podobě tzv. mapy s příběhem: https://1url.cz/@menici_se_svet_mapa_01. Ta zájemce stručně seznamuje s tím, co je to vlastně mezolit, ukazuje některé lokality a předměty, o kterých se více dozví ve vlastní výstavě. Obsahuje ale také řadu informací, které se do výstavy nevešly. Mapa pak může být vítaným doplňkem i pro ty, kteří nejprve navštíví výstavu a až potom usednou k počítači. Druhá mapa s příběhem vznikne až po skončení celé výstavy na podzim roku 2023 a její podobu volí přímo návštěvníci, kteří vybírají z trojice připravených témat. Hlasovat je možné po celou dobu výstavy prostřednictvím tabletu, který je přímo ve výstavním sále. Zpracováno bude tedy téma s největším počtem hlasů. Pravidelné příspěvky na sociálních sítích věnované různým okruhům zpracovaným ve výstavě.
Komentované prohlídky pro laickou i odbornou veřejnost. Interaktivní edukační programy pro školy všech stupňů a typů. Doprovodné programy pro rodiny s dětmi – Muzejní neděle, Muzejní noc 2023, S vysvědčením do muzea, Tematická hledačka. Přednáškový cyklus. Speciální prohlídky v programu Archeologické léto 2022 a 2023.
• Seznam zprávy – https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-kralovehradecky-kraj-muzeu-vychodnich-cech-v-hradci-kralove-zacala-archeologicka-vystava-sezony-206355; • Český rozhlas HK – https://hradec.rozhlas.cz/vystava-menici-se-svet-aneb-co-se-stalo-s-puvodnimi-lovci-pote-co-na-nase-uzemi-8771497; • Hradecký deník a mutace – https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/z-lovcu-zemedelci-hradecka-vystava-priblizuje-epochalni-milnik-historie-20220709.html; • Videozpravodajství města Hradce Králové – https://www.youtube.com/watch?v=i4u-bMH7E1.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru