Muzejní výstava roku

Historie Tachovska od počátku osídlení do roku 1945
Expozice byla vytvořena v rámci projektu Do muzeí – poznávat, setkávat se, porozumět si / Zu Museen – zu wissen, sich treffen, zu verstehen, jenž byl podpořen dotačním titulem Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Tvorbě expozice předcházely stavební úpravy prostor – klášterního ambitu. Ty byly financovány z investiční dotace zřizovatele muzea – Plzeňského kraje. Expozice záměrně přiznává a plně respektuje původní účel klášterního ambitu, jenž byl v rámci rekonstrukce revitalizován. Cílem expozice je představit významné historické lokality regionu stejně jako důležité a specifické události regionu, jenž od pradávna stál na hranici českého království, kde se potkával i střetával český a německý živel. Tomuto účelu odpovídá jak výběr exponátů ze sbírek muzea tak grafické řešení i interaktivní prvky.
87/2022
Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o.
Třída Míru 447, 347 01 Tachov
+420 374 722 171
+420 724 081 648
info@muzeumtachov.cz
http://www.muzeumtachov.cz
00076 716
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Instalace expozice byla příležitostí k revitalizaci prostor klášterního ambitu, ve kterém se nachází. Stavební úpravy, jež jí předcházely a byly financovány z příspěvku zřizovatele – Plzeňského kraje, umožnily alespoň částečně napravit předchozí necitlivé zásahy do barokní stavby. Expozice pak byla vytvářena s ohledem na prostor svého umístění tak, aby s ním korespondovala a aby se prostor a instalace vzájemně podporovaly. Expozice, financovaná z dotačního Programu přeshraniční spolupráce Čechy – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, představuje historický vývoj v tomto příhraničním regionu. Klade důraz na významné památky a na regionálně specifické události v jednotlivých historických etapách. Připomíná významné osobnosti, které v regionu zanechaly své stopy. Od v obecné historii známých Karla IV., Jakoubka ze Stříbra a dalších, k regionální šlechtě, podnikatelům a umělcům. Informační hodnota expozice staví na úsporných textech a množství originálních obrazových dokumentů. Vystaveno je na tři stovky předmětů ze sbírky muzea. Specifikem expozice je 10 na míru vytvořených map regionu. Na jedné poznáváme archeologická naleziště, na další trasu Zlaté cesty, nebo místa střetů v jednotlivých válečných konfliktech, posouvání jazykové hranice, vývoj židovského osídlení atd. Ke každé historické etapě patří kresba postavy v dobovém oděvu. Atraktivitu expozice zvyšuje několik samoobslužných infopointů. Jejich náplní jsou jak hry pro děti, tak videa či badatelské informace k vybraným lokalitám. Originální a funkční s ohledem na nutnou ochranu předmětu je zakrytí gotické kasule a tóry roletkou, kterou si návštěvník sám odkrývá. Interaktivitu umožňuje i replika slovanského mlýnku či lupa u pečetí. Expozice moderním a poutavým způsobem představuje složitou historii regionu.
Mgr. Štěpán Čadek, PhDr. Jana Hutníková, Mgr. Jiří Chlevišťan
Truhlářství KTS - Martin Kučera, Husinec
8.7.2022
I.–XII.
po–pá; so–ne
9–17; 10–17
Jana Hutníková
info@muzeumtachov.cz

Nepovinné přílohy

Ateliér SOUKUP OPL ŠVEHLA – Ing. Arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jan Trčka, Mgr. Bc. Viktor Šmolík
Ing. arch. Jan Trčka
Spyron, s. r. o. Praha, Mgr. Jiří Holan – grafika, kresby, Miroslav Kebrt – mapy
Hlavní doprovodnou akcí bylo slavnostní otevření dlouhodobé Expozice historie Tachovska od počátku osídlení do roku 1945. Akce proběhla 8. 7. 2022 za účasti zástupců německého partnera projektu, zástupců města i Plzeňského kraje.
Videoreportáže v kabelové TV Tachov: 20.3.2019 – příprava projektu : https://www.youtube.com/watch?v=RtSJILQVnw4; 8.4.2020 – o stavebních úpravách prostor: https://www.youtube.com/watch?v=V6kvptn0dWk; 20.11.2020 – o přípravě expozice: https://www.youtube.com/watch?v=2hjft1srRGE; 3.8.2022 – slavnostní otevření expozice: https://www.youtube.com/watch?v=UoBnJMTa1_M; Zpráva z internetového média Náš region – 15.7.2022 – text v příloze. Zpráva ČTK – 15.7.2022 – print zprávy v příloze.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru