Muzejní výstava roku

Ošklivé rukopisy Kříže z Telče (1434–1504)
Středověké rukopisy uložené v Národní knihovně České republiky pocházejí z větší části až ze 14. a 15. století. Nejde o bohatě iluminované kodexy ze vzácného pergamenu, ale často o zběžně psané, neúhledné či dokonce „ošklivé“ papírové svazky. Výstava představí ty z nich, které prošly rukama jediného velmi aktivního písaře, Kříže z Telče. Ten opsal nebo opatřil poznámkami celkem více než 25000 stran s různorodými texty. Jde o vzácnou sbírku, která poskytuje jedinečné svědectví o středověkém myšlení a kultuře.
89/2022
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
+420 774 893 283
posta@nkp.cz
https://www.nkp.cz
00023221
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Středověké rukopisy uložené v Národní knihovně České republiky pocházejí z větší části až ze 14. a 15. století. Nejde o bohatě iluminované kodexy ze vzácného pergamenu, ale často o zběžně psané, neúhledné či dokonce „ošklivé“ papírové svazky. Výstava představí ty z nich, které prošly rukama jediného velmi aktivního písaře, Kříže z Telče. Ten opsal nebo opatřil poznámkami celkem více než 25000 stran s různorodými texty. Jde o vzácnou sbírku, která poskytuje jedinečné svědectví o středověkém myšlení a kultuře. Výstava vychází z publikací: 1) Lucie Doležalová a Michal Dragoun, eds. Kříž z Telče (1434–1504): písař, sběratel a autor. [Crux of Telč (1434–1504): scribe, collector, author.] Praha: Scriptorium 2020. 2) Michal Dragoun, Adéla Ebersonová a Lucie Doležalová. Středověké knihovny augustiniánských kanovníků v Třeboni a Borovanech. I. Rukopisy a inkunábule, II. Rukopisy Kříže z Telče, III. Rejstříky. [Medieval Libraries of Augustinian Canons in Třeboň and Borovany. I. Manuscripts and Incunables, II. Manuscripts of Crux of Telč, III. Indices.] Praha: Scriptorium, 2021. 3) Lucie Doležalová a Magda Králová, eds. Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče. [Opuscula. Unknown brief texts from the manuscripts of Crux of Telč.] Praha: Scriptorium, 2022. Výstava kromě originálních exponátů a textových panelů nabízí divákům také digitální i analogové interaktivní prvky. Kompletní obsah výstavy je prezentován v českém a anglickém jazyce.
Lucie Doležalová, Eliška Frešerová, Ondřej Fúsik, Jakub Kozák, Kristýna Loušová, Světlana Müllerová, Karel Pacovský, Martin Roček, Pavel Tříska
2.2.2023
19.3.2023
II.–III.
út–ne
10–18
Jan Chabr
Jan.chabr@nkp.cz

Nepovinné přílohy

Tereza Eliášová, Tatiana Haváčková, Jan Chabr
Tereza Eliášová, Tatiana Haváčková, Jan Chabr
Tereza Eliášová
Komentovaná prohlídka s autory každou středu od 17 hodin.
Viz přehled monitoringu 02.2023

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru