Muzejní počin roku

Modernizace Muzea Moravské Budějovice
Modernizace muzejní pobočky, která proběhla v letech 2019–2022 zahrnula vybudování dvou samostatných expozic (muzejně památkově interiérovou Příběh města a zámku; muzejní Řemesla a živnosti jihozápadní Moravy s edukativní linkou), prostoru pro sezónní výstavy, nového návštěvnického a komunitního zázemí a odborné knihovny včetně badatelny. Projekt vedl k rozšíření expoziční plochy, zkvalitnění prezentace a ochrany sbírek a v neposlední řadě rozšířil možnosti využití muzea pro laickou i odbornou veřejnost. V dubnu 2022 se pobočka otevřela veřejnosti. Celkové náklady na modernizaci činily 21 milionů Kč.
98/2022
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Zámek 1, 674 01 Třebíč
+420 568 408 892
+420 605 086 923
muzeum@muzeumtr.cz
https://www.muzeumtr.cz
000 91 766
Kraj Vysočina

Povinné přílohy

Expozice muzejní pobočky, umístěné v městském zámku a objektu bývalých masných krámů, pocházela z období od počátku 80. let 20. století až do roku 2006. Z tohoto důvodu byla prezentace nejednotná architektonicky i tematicky. V expozici byly použity nevyhovující materiály obsahující například formaldehyd, neprachotěsné prvky a nevhodné osvětlení. Výstavní prostory měly zastaralý a nevyhovující fundus. Architektonicky cenné prostory tzv. Staré radnice sloužily jako uzavřený depozitář. Návštěvnické centrum zahrnovalo jednu místnost, recepci, v nadzemním patře obtížně dostupnou pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí. Odborná knihovna měla nevyhovující statický regálový systém, který poskytoval prostor přibližně 180 bm. V badatelně neexistovalo autonomní osvětlení, možnost nahlížení do digitalizovaných materiálů ani příruční knihovna. Celý objekt měl pouze částečné plášťové elektronické zabezpečení. Hlavním posláním projektu modernizace bylo vytvořit dvě ucelené expozice. První „Příběh města a zámku“ prezentuje urbanistický, kulturní vývoj města a autentické prostory zdejšího městského zámku. Expozice kombinuje muzejní a památkově interiérovou instalaci. Projekt napomohl mimo jiné s rehabilitací autentické podoby. Druhá expozice „Řemesla a živnosti jihozápadní Moravy“ se nachází v objektu zámku a v masných krámech. K realizaci bylo použito čistě muzejního přístupu. Součástí expozice je i videoprojekce v architektonicky zajímavém prostoru „Staré radnice“ se čtyřmi krátkými dokumenty o řemeslnících a edukativní linka. V obou instalacích jsou prezentované dosud nepřístupné sbírkové předměty. Během modernizace využil realizační tým spolupráci s místní komunitou při hledání materiálu, potenciálně vhodných sbírkových předmětů. S památkově interiérovým prostorem napomohly konzultace s rodinou Schaffgotsch, potomky bývalých majitelů zámku. Ve výstavních místnostech byl instalován nový fundus a osvětlení. Součástí projektu byl vznik nového návštěvnického centra s místností pro edukativní programy a komunitní aktivity (Muzejní spolek v Moravských Budějovicích) v přízemí objektu u samotného vstupu. V objektu zámku vznikla nová knihovna včetně úložného systému a pracoviště a badatelna pro odbornou i širokou veřejnost. Celý objekt byl pokryt plášťovým elektronickým zabezpečením a zabezpečeny byly i vitríny a vybrané předměty. V muzeu je rovnoměrně nainstalováno bezdrátové měření klimatu. Vedlejším cíle projektu bylo restaurování části souboru fondu starých tisků, pocházejícího z původních sbírek pobočky. Projekt celkově vyšel na 21 milionů Kč včetně stavebních úprav.

Petr Beránek
+420 603 566 755
p.beranek@muzeumtr.cz

Nepovinné přílohy

Jaroslav Martínek (vedoucí), Petr Beránek, Jiří Čurda, Eva Novotná.


Fotogalerie

nahoru