Muzejní počin roku

Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov a nové expozice
V říjnu 2022 byla dokončena čtyřletá rozsáhlá rekonstrukce Armádního muzea Žižkov oceněná titulem Stavba roku 2022. V 7 stálých expozicích se návštěvníci seznámí s historií našich zemí od 2. století až po současnost. Netradičně pojatá souběžná realizace rekonstrukce budovy spolu s tvorbou expozice na základě společného projektu umožnila zpřístupnit expozici, jejíž součástí je 300 vitrín s více než 7000 předměty, během pouhých 7 měsíců po předání budovy. Projekt kombinuje tradiční muzejnictví s moderními prvky. Klíčová autorská role byla svěřena kurátorům muzejních podsbírek. Tento postup zcela odpovídal hlavnímu záměru, tedy, aby se středobodem celé expozice staly unikátní předměty ze sbírky VHÚ vhodně doplněné moderními AV technologiemi a scénickými prvky. Důležitou součástí je zázemí pro školy spojené s výukovými sály. Za 4 měsíce navštívilo muzeum již více než 70000 návštěvníků.
99/2022
Vojenský historický ústav Praha
U Památníku 2, 130 05 Praha 3 – Žižkov
+420 973 204 900
+420 724 773 820
museum@army.cz
http://www.vhu.cz
60162694
Ministerstvo obrany

Povinné přílohy

V říjnu 2022 byla dokončena čtyřletá rozsáhlá rekonstrukce Armádního muzea Žižkov oceněná titulem Stavba roku 2022. Hlavním cílem bylo maximální rozšíření expoziční plochy. Před zahájením prací byly v Lešanech vybudovány moderní depozitáře, do nichž se přestěhovaly sbírky a knihovna z původních depozitářů žižkovského muzea. Tyto prostory se tak uvolnily pro expoziční využití. Vznikl i zcela nový suterénní vstup do muzea s recepcí, obchodem, šatnami a sálem na příležitostné výstavy. Budova muzea byla rozdělena do jedenácti výstavních celků. Expoziční sály 1 až 7 provedou návštěvníky chronologicky vojenskou historií našich zemí od 2. století až po současnost. Osmý až desátý sál slouží pro krátkodobé výstavy, nově zastřešená dvorana muzea je multifunkčním prostorem pro výstavy i nejrůznější další aktivity. Důležitou součástí muzea je i nové zázemí pro školní výpravy spojené se šatnami a dvěma výukovými sály. Návštěvníky čeká i kavárna s vyhlídkovou terasou, která vznikla z původního výtvarného ateliéru. Netradičně pojatá souběžná realizace rekonstrukce budovy spolu s tvorbou expozice na základě společného projektu umožnila zpřístupnit expozici, jejíž součástí je 300 vitrín s více než 7000 předměty, během pouhých 7 měsíců po předání budovy. Klíčová autorská role byla svěřena kurátorům muzejních podsbírek. Hlavním záměrem bylo, aby se středobodem celé expozice staly unikátní předměty ze sbírky VHÚ. Projekt se proto snažil uváženě kombinovat tradiční muzejnictví s moderními prvky. Hlavní důraz kladl na vystavované předměty, které vhodně doplnil moderními AV technologiemi a scénickými prvky. Autoři jednotlivých částí expozice se současně snažili najít vhodný kompromis mezi předkládáním exponátů návštěvníkům jako výsledku vědeckého výzkumu a jejich zaujetím a poučením. Velká pozornost byla věnována právě hledání způsobů účinné prezentace. Autoři trávili s architekty měsíce s cílem vytvořit expozici, která umožní muzeu konkurovat mnoha jiným možnostem trávení volného času a současně zprostředkuje návštěvníkům unikátní sbírkové předměty tak, aby byl čas, který stráví v muzeu, spojen nejen s poznáním ale i hlubokým osobním prožitkem. Velká pozornost byla proto věnována vyváženosti emoční křivky provázející návštěvnickou trasu. V každé části expozice byla vytipována místa, která by měla na návštěvníka emočně zapůsobit. Kromě průchodu zákopem 1. světové války, částí věnovaných 2. světové válce, holokaustu či roku 1968, jsou to i části, které vyvolávají pozitivní emoce, jako je například takzvaná Klenotnice, která představuje ve zcela specifickém prostředí nejcennější předměty ze sbírky historických palných a chladných zbraní. Jako celek cílí muzeum na různé typy návštěvníků. Pro ty, kteří navštíví muzeum na krátkou dobu a zaměřují se na tzv. highlighty, je napříč expozicí připravena jednotná řada vitrín s exponáty s příběhem. Každá takováto vitrína prezentuje jeden unikátní předmět, jehož příběh je odvyprávěn pomocí audiovizuálních prostředků. Na druhém konci pomyslné návštěvnické škály jsou ti, kteří navštíví muzeum opakovaně a hledají jakoukoliv bližší informaci k vystavovaným předmětům. Pro ně je připraven systém QR kódů, kterými je opatřena každá vitrína, a jejichž prostřednictvím se mohou seznámit s obsáhlejšími informacemi o vystavovaných exponátech, než jaké umožňují standardní muzejní popisky. Pro návštěvníky, kteří nechtějí jít cestou QR kódů nebo nedisponují odpovídající technologií, jsou stejné informace připraveny v dotykových LCD displejích rozmístěných v expozicích. Samostatnou linku tvoří dětské programy pro jednotlivé stupně škol.

Michal Burian
+420 724 801 030
michal.burian@seznam.cz

Nepovinné přílohy

Kolektiv kurátorů muzejních podsbírek Vojenského historického ústavu Praha


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru