Muzejní publikace roku

Cesta předurčena osudem: Květa a Jitka Válovy
Cesta předurčena osudem / Květa a Jitka Válovy vznikla jako doprovodná publikace k stejnojmenné výstavě konané v GASK – Galerii Středočeského kraje u příležitosti 100. výročí narození autorek. Přibližuje život a tvorbu sester Válových na stejném koncepčním základě jako výstava, tedy jako „pouť“ rozčleněnou do dvanácti okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), z nichž každý představuje klíčové téma v kontextu životního díla obou sester. Takto vytvořená „cesta“ vede od počátků jejich díla, kdy byly totálně nasazeny v kladenské Poldovce za druhé světové války, přes krizová léta následující po sovětské okupaci Československa v roce 1968 až k pozdním kresbám Jitky Válové, představujícím niternou reflexi spjatosti pomíjivého lidského života s nekončícími cykly přírody a vesmíru.
100/2022
Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51, 284 01 Kutná Hora
+420 608 757 715
info@gask.cz
http://www.gask.cz
00069922
Středočeský kraj

Povinné přílohy

Publikace reflektuje nejen obsah výstavy, ale i širší souvislosti tohoto komplexního projektu. Významnou součástí koncepce publikace je výběr z pozůstalosti sester Válových (kresby, skici, skicáky, grafiky, grafické matrice), která byla v roce 2021 velkoryse darována do sbírek GASK. Od té doby GASK pracuje na systematickém evidování, restaurování, digitalizaci a online prezentaci děl z pozůstalosti čítající na 1 729 položek. Podoba publikace též souvisí s dlouhodobou edukační činností umělkyně a kurátorky Dagmar Šubrtové v domě sester Válových v Kladně a s jejím programovým připomínáním významu sester Válových v jejich rodném městě. Vedle kurátorského textu Richarda Druryho obsahuje publikace společný text Dagmar Šubrtové a Václava Cílka, starší texty znalkyň díla sester Válových Evy Petrové a Aleny Potůčkové, osobní vzpomínku herce Davida Prachaře, text Kateřiny Ďoubalové o první etapě restaurování pozůstalosti sester Válových a text Jitky Francové o muzejní digitalizaci pozůstalosti. Nechybí stručný životopis, soupis výstav, zastoupení ve sbírkách, bibliografie a soupis vystavených děl. V obrazové části publikace se klade důraz na díla z darované pozůstalosti sester Válových, z nichž většina nebyla dosud veřejně prezentována. V úzkém dialogu mezi kresbami, grafikami a obrazy je na prezentaci zdůrazněn soustavný přístup, jímž obě sestry rozvíjely zvolené náměty. Vedle reprodukcí vystavených děl zde najdeme fotografie od kladenských autorů Jiřího a Jiřiny Hankeových, díky nimž může čtenář poznat důvěrný svět sester Válových a dům, kde žily a tvořily a který je s jejich životem a odkazem neodmyslitelně spjatý. S delším časovým odstupem od velké retrospektivy sester Válových, konané ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze v roce 2000, a od stručného ohlédnutí, představeného ještě za života Jitky Válové v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích v roce 2011, je důležitým cílem (i zdůvodněním přihlášky) této publikace nový průzkum tvorby sester Válových a jejího významu v dnešních souvislostech. Plně dvojjazyčná koncepce publikace si klade za cíl zpřístupnit jedinečnou výpověď sester Válových i mezinárodní veřejnosti.
Richard Drury a kolektiv
Jan Brodský, Jiří Gordon, Jiří Hanke, Jiřina Hankeová, Petra Mazáčová, Oto Palán, Luděk Prošek, Tomáš Souček
Radka Folprechtová, Barbora Solperová
GASK – Galerie Středočeského kraje
990 Kč
500 ks
GASK shop

Nepovinné přílohy

978-80-7056-242-0

Fotogalerie

nahoru