Muzejní publikace roku

Terče kroměřížských ostrostřelců
Publikace byla vydána k výstavě Terče kroměřížských ostrostřelců konané v Muzeu Kroměřížska ve dnech 16. 12. 2022 – 5. 3. 2023. Katalog vůbec poprvé odborně zpracovává a veřejně prezentuje jako celek téměř sedmdesát dřevěných malovaných terčů kroměřížských ostrostřelců, které jsou součástí sbírkového fondu Muzea Kroměřížska. Text je doplněn o přehlednou historii střeleckých spolků v Kroměříži a bohatý obrazový doprovod. Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.
105/2022
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
+420 573 338 388
+420 734 396 186
muzeum@muzeum-km.cz
http://www.muzeum-km.cz
00091138
Zlínský kraj

Povinné přílohy

Publikace byla vydána k výstavě Terče kroměřížských ostrostřelců konané v Muzeu Kroměřížska ve dnech 16. 12. 2022 – 5. 3. 2023. Věnuje se dosud málo odborně zpracovanému tématu z oblasti spolkové činnosti v Kroměříži v 17.–20. století. Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Katalog poprvé představuje jako celek téměř sedmdesát dřevěných malovaných terčů kroměřížských ostrostřelců, které jsou součástí sbírkového fondu Muzea Kroměřížska. Celý tento dochovaný soubor byl pro potřeby publikace digitalizován, poprvé komplexně odborně zpracován a získané poznatky byly doplněny o podrobnou historii střeleckých spolků v Kroměříži a dobové fotografie. Katalog představuje chronologicky terče zhotovené mezi lety 1662 až 1932, které se vyznačují precizností provedení a pestrostí námětů. Mezi nimi převažují pastýřské, mytologické nebo žánrové výjevy, ale jsou zde zobrazeny i slovní a vizuální hříčky nebo dobové kroměřížské reálie a veduty města. K jejich autorům se mj. řadí výtvarníci z Kroměříže nebo blízkého okolí, jako byl Emil Máčel, František Zedník, Karel Vladimír Beck nebo Karel Minář. Jiné terče byly zakoupeny, popř. zhotoveny autory působícími např. v Mnichově nebo v Opavě. Mezi jmény střelců uvedenými na terčích najdeme řadu osobností, které se významně podílely na společenském, hospodářském nebo politickém životě města. Část terčů nese znak olomouckých arcibiskupů. Střelecké terče, které do svých sbírek získalo Muzeum Kroměřížska v 60. letech 20. století, nebyly dosud publikovány, ale také nebyly nikdy společně vystaveny. Proto byla autory sbírkového katalogu jako další výstup jejich badatelské činnosti připravena výstava, která se konala v Galerii v podloubí Muzea Kroměřížska ve dnech 16. 12. 2022 – 5. 3. 2023, a virtuální výstava na eBadatelně Zlínského kraje.
Martin Janák, Markéta Mercová
Roman Bašta, Dušan Kočner, Jiří Novák, Josef Ščotka, fotoarchiv Muzea Kroměřížska, MZA Brno – SOkA Kroměříž
Šárka Hromková
400 Kč
200 ks
Prodej na recepci Muzea Kroměřížska, možno objednat poštou – bližší informace na https://www.muzeum-km.cz/publikace/37-terce-kromerizskych-ostrostrelcu.

Nepovinné přílohy

978-80-85945-84-3
Z novin: 1) Jak se cvičili ostrostřelci. Týdeník Kroměřížska. Kroměříž: Prompt servis, spol. s. r. o., 6. 12. 2022, roč. 21, č. 49, s. 8. MKČRE 12079; 2) Muzeum láká na terče kroměřížských ostrostřelců. Kroměřížský zpravodaj. Kroměříž: město Kroměříž, 25. 11. 2022, roč. XIX, č. 12, s. 18. MKČRE 14888; 3) Muzeum vystavuje malované terče. Mladá fronta Dnes. 4. 1. 2023, s. 11. ISSN 1210 1168, MKČRE 5477; 4) K výstavě terčů byla vydána publikace. Týdeník Kroměřížska. Kroměříž: Prompt servis, spol. s. r. o., 31. 1. 2023, roč. 22, č. 5, s. 9. MKČRE 12079. On-line: Muzeum Kroměřížska vystaví třicet dřevěných malovaných terčů kroměřížských ostrostřelců. www.itvs24.cz [online]. Uherské Hradiště, 14. 12. 2022 [cit. 15. 12. 2022]. https://itvs24.cz/kromeriz/muzeum-kromerizska-vystavi-tricet-drevenych-malovanych-tercu-kromerizskych-ostrostrelcu; Muzeum vystaví terče kroměřížských ostrostřelců. www.klubnovinaruzlin.cz [online]. Zlín 14. 12. 2022, [cit. 15. 12. 2022]. https://www.klubnovinaruzlin.cz/news/muzeum-vystavi-terce-kromerizskych-ostrostrelcu/; Vernisáž výstavy Terče kroměřížských ostrostřelců. www.mojekromeriz.cz [online]. Kroměříž, 15. 12. 2022 [cit. 15. 12. 2022]. http://www.mojekromeriz.cz/kalendar-akci/view/8581/vernisaz-vystavy-terce-kromerizskych-ostrostrelcu; Letos poslední výstava. Muzeum představí terče kroměřížských ostrostřelců. www.kromerizskydenik.cz [online]. Kroměříž, 14. 12. 2022 [15. 12. 2022]. https://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/letos-posledni-vystava-muzeum-predstavi-terce-kromerizskych-ostrostrelcu-2022121.html; Muzeum vystaví terče kroměřížských ostrostřelců. www.kromeriz.cz. [online]. Kroměříž 15. 12. 2022, [cit. 16. 12. 2022]. http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=44755; Terče kroměřížských ostrostřelců. www.mojekromeriz.cz [online]. Kroměříž, 16. 12. 2022 [cit. 16. 12. 2022]. http://www.mojekromeriz.cz/kalendar-akci/view/8004/terce-kromerizskych-ostrostrelcu; Výstava Muzea Kroměřížska – terče kroměřížských ostrostřelců. www.kr-zlinsky.cz [online] 15. 12. 2022, [cit. 16. 12. 2022]. https://www.kr-zlinsky.cz/vystava-muzea-kromerizska-terce-kromerizskych-ostrostrelcu-aktuality-18085.html; Muzeum Kroměřížska vystaví třicet dřevěných malovaných terčů kroměřížských ostrostřelců. www.zlin.cz [online]. Zlín 15. 12. 2022, [cit. 16. 12. 2022]. https://zlin.cz/zpravy/muzeum-kromerizska-vystavi-tricet-drevenych-malovanych-tercu-kromerizskych-ostrostrelcu/; Trefa do černého pro milovníky umění i historie. www.twitter.com [online]. Zlín, 22. 12. 2022, [cit. 24. 12. 2022]. https://twitter.com/Dostal_CT/status/1605885536522027008; Pestrobarevné obrazy na dřevě vytvořené pro neobvyklý účel. Pro výcvik a soutěže ve střelbě. Historických terčů pro ostrostřelce vlastní Muzeum Kroměřížska… . www.facebook.cz [online]. Zlín 1. 1. 2023, [cit. 2. 1. 2023]. https://www.facebook.com/udalostizlin/videos/pestrobarevn%C3%A9-obrazy-na-d%C5%99ev%C4%9B-vytvo%C5%99en%C3%A9-pro-neobvykl%C3%BD-%C3%BA%C4%8Del-pro-v%C3%BDcvik-a-sout%C4%9B%C5%BEe-/3672715132955806/; „Pane kolego, pozor! Tady je to.“ Ostrostřelci z Kroměříže se trefovali do výjevů z města i mytologie. www.ct24.ceskatelevize.cz [online]. Praha 5. 1. 2023, [cit. 6. 1. 2023]. https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3555662-pane-kolego-pozor-tady-je-ostrostrelci-z-kromerize-se-trefovali-do-vyjevu-z-mesta-i; Návštěvou výstavy Terče kroměřížských ostrostřelců se určitě „trefíte do černého“. www.zlin.rozhlas.cz [online]. Zlín 11. 1. 2023 [cit. 12. 1. 2023]. https://zlin.rozhlas.cz/fotogalerie-navstevou-vystavy-terce-kromerizskych-ostrostrelcu-se-urcite-trefite-8907849. Televize: Reportáž o výstavě Terče kroměřížských ostrostřelců, ČT 24; 3. 1. 2023, https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/323281381990103/. Rozhlas: Český rozhlas, Zlín, 6. 1. 2022, Vesele i Vážně o Víkendu, stopáž 15:22–15:45, https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/zlin/2023-01-06, Martin Janák a Martina Mercová o výstavě Terče kroměřížských ostrostřelců.

Fotogalerie

nahoru