Muzejní publikace roku

Keltové pod Pálavou
Publikace vznikla při příležitosti stejnojmenné výstavy Regionálního muzea v Mikulově, která se věnovala keltské kultuře oblasti Mikulovska. Publikace obsahuje informace o lokálních výzkumech věnovaných této epoše a jednotlivých nalezištích. Bohatá obrazová část dokresluje život a řemeslo Keltů žijících pod Pavlovskými vrchy.
110/2022
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
+420 519 309 019
rmm@rmm.cz
https://www.rmm.cz
00089613
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Obrazová publikace si vzala za cíl přiblížit život obyvatel kraje pod Pálavou v 5.–1. století př. n. l. Tradičně je tato epocha spojována s Kelty, kteří se nesmazatelně zapsali také do dějin Mikulovska. Prostřednictvím archivních materiálů a působivých fotografií archeologických nálezů čtenář nahlédne do pestrého a rozmanitého světa pálavských Keltů, který zatím čekal, tak trochu ve stínu lovců mamutů, na své znovuobjevení. Kniha seznamuje s veřejnosti ne příliš známými výzkumy keltské kultury v oblasti Pálavy. Dále autoři věnovali výraznou část knihy popisu života Keltů a pomocí detailních fotografií lokálních nálezů přibližují každodennost příslušníků této kultury. Další samostatnou část tvoří kapitola věnovaná výjimečným nálezům, které vystihují zručnost a kreativitu keltské kultury a bohatý umělecký či duchovní život Keltů žijících pod Pavlovskými vrchy. Autory knihy jsou archeologové Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (Masarykova univerzita) a Mgr. Miloš Hlava, Ph.D. (UPOL). Texty doplňují fotografie a kresby Cyrila Gaji. Publikace, která byla vydána v rámci již ukončené stejnojmenné výstavy Regionálního muzea v Mikulově, vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.
Petra Goláňová, Miloš Hlava
Cyril Gaja
Cyril Gaja
Cyril Gaja
250 Kč
500 ks
Knihu je možno zakoupit na zámecké pokladně v Mikulově nebo na pokladně Archeoparku v Pavlově (jedná se o pobočky Regionálního muzea v Mikulově). Na vyžádání možno zaslat poštou.

Nepovinné přílohy

978-80-85088-59-5
Fotografie ze křtu knihy jsou součástí průvodního e-mailu k elektronické přihlášce.

Fotogalerie

nahoru