Muzejní publikace roku

Pravěk v ilustracích Pavla Dvorského
Publikace představuje katalog plný nádherných ilustrací vzniklých ve spolupráci s mnoha místními i zahraničními archeology a antropology. Kresby jsou provázeny texty prof. Jiřího Svobody. Katalog vznikl při příležitosti pořádání stejnojmenné výstavy v Archeoparku Pavlov.
111/2022
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
+420 519 309 019
rmm@rmm.cz
https://www.rmm.cz
00089613
Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Akademický malíř Pavel Dvorský, grafik, ilustrátor a výtvarný pedagog, proslul především jako autor kresebných rekonstrukcí světa doby kamenné, které ho učinily světoznámým v oblasti vědeckých ilustrací. Ze spolupráce s mnoha předními archeology a antropology, jak našimi, tak zahraničními, vznikla řada obrazových rekonstrukcí podoby člověka a jeho předků a stejně tak i zvířat, která v těchto dávných dobách žila. Z Dvorského děl, vyznačujících se věcnou přesností a jemnou detailní kresbou, realizovalo Regionální muzeum v Mikulově v roce 2022 v Archeoparku Pavlov výstavu „Pravěk v ilustracích Pavla Dvorského“ a ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, vydalo k výstavě katalog. S textovým doprovodem prof. PhDr. Jiřího Svobody, DrSc., se publikace zároveň stala obrazovou mozaikou zachycující hlubokou prehistorii člověka od třetihorních primátů přes první Evropany, neandertálce až po moderní lidi.
Jiří A. Svoboda
Pavlína Doležalová
Pavel Dvorský
Studio Pixle
390 Kč
500 ks
Knihu lze zakoupit na pokladně Archeoparku Pavlov. Na vyžádání možno zaslat poštou.

Nepovinné přílohy

978-80-85088-61-8
Fotografie ze křtu knihy jsou součástí průvodního e-mailu k elektronické přihlášce.

Fotogalerie

nahoru