Muzejní publikace roku

Čechy – Morava – Vídeň: Ke kulturním dějinám stravování v dlouhém 19. století
Česko-rakouský dvojjazyčný almanach s tradičními česko-rakouskými recepty sezmamuje s výsledky společného česko-rakouského projektu „Kulinářské dědictví/Kulinarisches Erbe ATCZ288 – ATCZ kulinarisch“, který byl spolufinancován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Cílem projektu bylo postihnout na lince Čechy-Morava-Vídeň kulturní transfery ve stravování v období let 1750–1918. Na tvorbě almanachu se podíleli odborníci z Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum ve Vídni, Universität Lodron Salzburg, Jihomoravského muzea ve Znojmě a Muzea Jindřichohradecka. Vedle almanachu se podařilo vydat kuchařskou knihu, vytvořit základy databáze kuchařských knih a vybraných receptů, zdigitalizovat významné ručně psané i tištěné kuchařské knihy a připravit tři společné česko-rakouské výstavy.
113/2022
Muzeum Jindřichohradecka / Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Balbínovo náměstí 19, 377 01 Jindřichův Hradec / Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
+420 384 363 661 / +420 515 282 211
+420 728 989 968 / +420 777 788 684
muzeum@mjh.cz / info@muzeumznojmo.cz
http://www.mjh.cz / https://www.muzeumznojmo.cz
00070971 / 00092738
Jihočeský kraj / Jihomoravský kraj

Povinné přílohy

Česko-rakouský almanach s tradičními česko-rakouskými recepty sezmamuje s výsledky společného česko-rakouského projektu „Kulinářské dědictví/Kulinarisches Erbe“. Cílem projektu bylo postihnout na lince Čechy-Morava-Vídeň kulturní transfery ve stravování v období let 1750–1918. Na tvorbě almanachu se podíleli odborníci z Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum ve Vídni, Universität Lodron Salzburg, Jihomoravského muzea ve Znojmě a Muzea Jindřichohradecka. Almanach je vedle úvodu rozdělen celkem do devíti hlavních kapitol, které se věnují především charakteristickým dějům, jež probíhaly v průběhu 19. století v Podunajské monarchii a ve Vídni. Pozornost je věnována především průběhu industrializace v monarchii, vývoji zemědělství a s ním spojenými trendy ve stravování a také socioekonomickým charakteristikám Čech, Moravy a Rakouska. Dále se jednotlivé kapitoly zaměřují na populační explozi ve Vídni a migraci z Čech a Moravy, život a práci ve Vídni, české pomocnice ve vídeňských domácnostech a také na inovace, trendy a specifika ve stravování a v neposlední řadě také na tradiční rukopisné i tištěné česky i německy psané kuchařské knihy i vybraným zásadním receptům česko-moravsko-vídeňské kuchyně. Součástí obsažné 400 stránkové publikace s velkým množstvím obrazových příloh jsou také textové přílohy s poznámkovým aparátem, seznamem použité literatury a pramenů, chronologickým seznamem zpracovaných kuchařských knih a zdroji vyobrazení. Almanach je svým specifickým tématem, podrobným precizním zpracováním, bohatým obrazovým i poznámkovým aparátem mimořádným dílem v oblasti společné česko-rakouské historie a přínosným zdrojem informací, které shrnují známé i méně známé historické poznatky, ale přinášejí také nové informace jak pro amatérské, tak i pro profesionální badatele. Almanach ČJ: https://wirtschaftsmuseum.at/media/downloads/Interreg/Almanach-WEB-CZ.pdf ; Almanach NJ: https://wirtschaftsmuseum.at/media/downloads/Interreg/Almanach-WEB-DE.pdf .
Gerhard Ammerer, Julian Bernauer, Michal Brauer, Petr Eckl, Sabine Flocklmüller, Barbara Huber, Alexandra Zvonařová
Sarah Zublasing, Hanna Kopatschek
Jihočeský kraj
zdarma
2 500 ks
Náklad byl rozdělen mezi spolupracující instituce v České republice (Jihočeský kraj – Krajský úřad České Budějovice, Muzeum Jindřichohradecka a Jihomoravské muzeum ve Znojmě) a v Rakousku (Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum ve Vídni). Jednotlivé instituce dále rozdělovaly almanach do spolupracujících organizací, knihoven, škol a dalších veřejných institucí.

Nepovinné přílohy

978-80-87520-80-2

Fotogalerie

nahoru