Muzejní publikace roku

Do muzea s Jakubem
Kreativní publikace pro děti s názvem Do muzea s Jakubem je koncipována jako průvodce stálou expozicí Příběh Těšínského Slezska, která se nachází v Historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Na 78 stranách představuje stručnou historii Těšínského Slezska od prvohor až po vznik Českého Těšína, nejvýznamnější události, informace o přírodě, tradicích, řemeslech, knížatech, průmyslu a mnohé další. Každé části expozice je věnována dvoustrana se základními informacemi doplněná o křížovky, vtipné doplňovačky a další aktivity plus odkazy na vybrané exponáty. Publikaci uzavírá přehled řešení všech aktivit. Kniha se díky originálnímu grafickému zpracování, tisku na tvrdý papír a kroužkové vazbě stává unikátním pracovním sešitem pro dětské návštěvníky.
115/2022
Muzeum Těšínska, p. o.
Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
+420 558 761 211
+420 734 686 969
muzeum@muzeumct.cz
http://www.muzeumct.cz
00305847
Moravskoslezský kraj

Povinné přílohy

Publikace je prvním rozsáhlým knižním počinem pro děti vytvořeným pro v roce 2020 nově zpřístupněnou expozici Příběh Těšínského Slezska, která se nachází v Historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Autoři tohoto dětského průvodce expozicí, edukátoři Jakub Theodor Sonnek a Pavlína Badurová, do publikace poctivě zakomponovali všech jejích 34 částí, od prvohor až po vznik Českého Těšína. Na jednotlivých tematických dvoustranách se věnují oblastem jako hornictví, prales a příroda, řeka, knížecí rod Piastovců, třicetiletá válka, řemesla, kroje, průmysl, tiskařství, státní symboly, pověsti aj. Každý oddíl tvoří přehledné informace, které uživateli předává průvodce Jakub, formulované tak, aby i malý dětský návštěvník porozuměl obsahu. (Jakub, kluk z plakátu, jak se návštěvníci dozví v úvodu publikace, provázel reklamní kampaň při otevření Historické budovy v roce 2020, která byla veřejnosti zpřístupněna po rozsáhlé rekonstrukci po více než 20 letech.) Informace doplňují různorodé aktivity – doplňovačky, křížovky, osmisměrky, spojovačky, šifry, nechybí malování, hledačky a kvízy, každé téma odkazuje na exponát z expozice, který hravou formou přibližuje jeho význam a vyzývá děti, aby ho v expozici našly. Publikaci uzavírá přehled řešení všech aktivit. Kniha se díky originálnímu barevnému a grafickému zpracování, tisku na tvrdý papír a kroužkové vazbě stává unikátním pracovním sešitem pro dětské návštěvníky.
Jakub Theodor Sonnek, Pavlína Badurová a kol.
Marie Pilařová, Beepartner, a. s.
Marie Pilařová, Beepartner, a. s.
200 Kč (pro členy Klubu Muzea Těšínska 100 Kč)
800 ks
Prodej prostřednictvím webových stránek Muzea Těšínska https://www.muzeumct.cz/publikace/84-do-muzea-s-jakubem; Prodej v Historické budově Muzea Těšínska; Povinné výtisky, knihovny

Nepovinné přílohy

978-80-86696-69-0
https://www.muzeumct.cz/images/muzeum_v_mediich/Leden_2023/MF_Dnes_5._1._2022.jpg; https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/ostrava/24/2023-01-06 (začátek 9:33:30); https://www.muzeumct.cz/images/muzeum_v_mediich/Leden_2023/Hutnik_11._1._2023_1.jpg; https://ehutnik.cz/zpravy/pruvodce-priblizi-detem-tesinske-slezsko. Novinové články, leták zvoucí na prezentaci publikace a fotografie zaslány přes Úschovnu.

Fotogalerie

nahoru