Muzejní publikace roku

Josef Škorpil (1856–1931): Příběh plzeňského muzejníka a jedné muzejní sbírky
Životní příběh architekta Josefa Škorpila se odehrává na pozadí vzniku a budování Uměleckoprůmyslového musea v Plzni. Vedle osudů hlavního hrdiny, ředitele a kustoda muzea, je v knize popsána i historie zdejší sbírky keramiky, která byla Škorpilem založena díky velkorysému finančnímu daru poskytnutému u příležitosti oslavy výročí panování císaře a krále Františka Josefa I. roku 1888. Sbírka keramiky je představena 200 katalogovými popisy.
116/2022
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.
Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň
+420 378 370 112
+420 731 446 353
info@zcm.cz
http://www.zcm.cz
00228745
Plzeňský kraj

Povinné přílohy

Přestože se titul knihy soustřeďuje na jméno architekta a zakladatele plzeňského uměleckoprůmyslového muzea Josefa Škorpila, pojednává obsah knihy o historii a podmínkách vzniku muzea, jeho rozvoje a budování v devatenáctém a na počátku dvacátého století, osudy hlavního hrdiny jsou líčeny na pozadí celého muzejního příběhu. Vznik muzea a budování jedné z muzejních sbírek umožní čtenáři seznámit se i s řadou dalších plzeňských osobností, které vedle samotného Josefa Škorpila pečovaly nejen o kulturní život města, ale měly na zřeteli i průmyslové rozvíjení regionu. Příběh líčí zakladatele plzeňského muzea jako muže mnoha profesí a nadání. Kulturní zázemí vysokomýtské rodiny se Škorpilovi stalo východiskem pro jeho složitou, ale zajímavou životní cestu. Ponejprv zamířil na Českou polytechniku a do pražské umělecké společnosti, poté do Paříže a Petrohradu, aby posléze zakotvil v Plzni, jejíž osvícení úředníci zamýšleli zřídit nový ústav pro podporu a kultivaci místního průmyslu. Do Plzně přišel Škorpil jako třicetiletý a prožil zde zbytek svého života. Nejprve v roli úředníka pomohl muzeum založit, v roli architekta navrhl a vystavěl jeho budovu a jako ředitel a kustod ji postupně naplnil sbírkami. Do své činnosti zapojil nejen svůj um a nadání, ale rovněž přátele, s nimiž se v předchozím životě sblížil. Byli mezi nimi například C. Klouček, V. Hynais, A. Mucha, F. Ženíšek, L. Marold, J. Obrovský a mnoho dalších. V kapitole věnované muzejní sbírce keramiky jsou přiblíženy okolnosti jejího založení, ale i dalšího vývoje. Josef Škorpil dokázal využít velkorysého finančního daru k tomu, aby postupně budoval kolekci, která je svědectvím nejen o jeho muzejních záměrech, ale také o způsobu výběru exponátů či nákupu na tehdejším starožitnickém trhu.
Lenka Merglová Pánková
Václav Marian, Ivana Michnerová
Martin Bušek (Studio Bušek+Dientsbier), Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
790 Kč
400 ks
Muzejní obchod Západočeského muzea v Plzni, e-shop na www.zcm.cz

Nepovinné přílohy

978-80-7247-203-1

Fotogalerie

nahoru