Muzejní publikace roku

Zlaté řemeslo
Katalog prezentuje výzkum zlatnických artefaktů, které tvoří nejcennější kolekce kulturního dědictví. Specialisté formou experimentálních rekonstrukcí zhotovovali jejich repliky a vyvíjeli nástroje pro rozpoznávání technik jejich zhotovování a výzdoby, jejich správný popis a konzervaci, o čemž informují studie v první části. Zevrubně je pojednáno o restaurování relikviáře svatého Maura, který je sám o sobě učebnicí těchto technik, nebo o velkomoravském šperku či tzv. Pokladu svatého Eligia ze sbírky Národního muzea. Druhá část je katalogem exponátů – zápůjček především z Uměleckoprůmyslového musea, Moravské galerie a Moravského zemského muzea. Čtenář se potěší nádherou a rozmanitostí mizejícího řemesla a jeho proměnami za více než 2000 let. Katalog též přispívá k popularizaci problematiky zachovávání historických artefaktů pro budoucí generace, jež dlouhodobě stojí v centru pozornosti muzea.
119/2022
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
+420 541 421 411
+420 778 522 509
info@tmbrno.cz
http://www.tmbrno.cz
00101135
Ministerstvo kultury

Povinné přílohy

Katalog výstavy Zlaté řemeslo prezentuje výsledky výzkumu způsobů a proměn zpracovávání a výzdoby uměleckořemeslných artefaktů z kovů a jejich slitin, které tvoří nejen v ČR nejcennější kolekce kulturního dědictví. Specialisté v rámci tříletého projektu („Uměleckořemeslné techniky zlatnictví. Identifikace, ochrana a zpřístupnění“ podpořeného z programu NAKI II Ministerstva kultury ČR) formou experimentálních rekonstrukcí zhotovovali repliky historických děl. Své poznatky spolu s informacemi z celé škály analýz následně využili při vývoji nástrojů pro rozpoznávání v minulosti užívaných zlatnických technik, jejich správnou identifikaci i popis a vhodnou konzervátorskou péči. Informace o tomto výzkumu a o širším kontextu vzniku a vývoje zlatnictví i dalších příbuzných uměleckých řemeslech přinášejí odborné studie v první části knihy. Zevrubně je pojednáno též téma výzdoby a restaurování relikviáře svatého Maura, který může být sám o sobě považován za jakousi učebnici či muzeum zlatnických technik. Pozornost je věnována rovněž fenoménu velkomoravského šperku či tzv. Pokladu svatého Eligia (patrona zlatníků), který je součástí sbírek Národního muzea. Katalogová část obsahuje fotografie a na techniky zhotovení a výzdoby zaměřené popisy exponátů – zápůjček především z pražského Uměleckoprůmyslového musea, Moravské galerie a Moravského zemského muzea. Díky nim se čtenář může seznámit a potěšit nádherou a rozmanitostí zlatnických děl a jejich proměnami za posledních více než 2000 let. V souladu s intencí výstavy i katalog samotný přispívá k popularizaci mizejících uměleckých řemesel a informuje o možnostech zachovávání historických artefaktů pro budoucí generace, což jsou témata, která dlouhodobě stojí v centru pozornosti Technického muzea v Brně a Metodického centra konzervace.
Mgr. Pavla Stöhrová (ed.); Ing. Alena Selucká, doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.; PhDr. Anna Grossová; RNDr. Radek Hanus, Ph.D.; Mgr. Lucie Kodišová, Ph.D.; PhDr. Alena Krkošková; PhDr. Petra Matějovičová; PhDr. Světlana Spiwoková; PhDr. Dana Stehlíková, CSc.; Mgr. Michal Stříbrný, DiS.; akad. soch. Andrej Šumbera, Ph.D.
Eva Řezáčová, Technické muzeum v Brně, a archivy partnerských institucí a zapůjčitelů
Vydavatelství Audy, Jedovnice (Světlana Audyová a Marek Audy)
500 Kč
500 ks
Tištěná publikace k přímému prodeji na pokladně nebo zásilkou na základě objednávky: https://www.tmbrno.cz/produkt/zlate-remeslo/

Nepovinné přílohy

978-80-7685-013-2
Publikace byla slavnostně pokřtěna v rámci přednášky Andreje Šumbery a Aleny Selucké „Péče o zlaté poklady v muzejních sbírkách“, která proběhla 6. 12. 2022 v Technickém muzeu v Brně v rámci přednáškového cyklu Za vědou a technikou do TMB.

Fotogalerie

nahoru