Muzejní publikace roku

Sbírkové včelí úly
Jedinečný vhled do dějin včelařství optikou úlových sestav; systematické představení dosud nepublikovaných zdrojů a pečlivě fotograficky zdokumentovaných úlů s doprovodnými ilustracemi z dobového tisku; základní včelařské pojmosloví, precizní popis úlů i esejisticky laděné reflexe ze včelařské praxe.
121/2022
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
+420 720 959 834
sekretariat@nzm.cz
http://www.nzm.cz
75075741
Ministerstvo zemědělství

Povinné přílohy

Kniha Evžena Báchora „Sbírkové včelí úly“ se specifikací kritický katalog, kterou v roce 2022 vydalo Národní zemědělské muzeum, přináší jedinečný a originální vhled do dějin včelařství optikou úlových sestav. Jde o systematické představení dosud nepublikovaných zdrojů a pečlivě fotograficky zdokumentovaných úlů s doprovodnými ilustracemi z dobového tisku. Nechybí základní včelařské pojmosloví, velmi precizní popis úlů i esejisticky laděné reflexe ze včelařské praxe. Jako každá odborná publikace obsahuje seznam použité literatury, rejstřík, abstrakt v anglickém jazyce a informace o autorovi. Svým záběrem a způsobem zpracování snese mezinárodní srovnání. Tímto se stává přínosem odborné veřejnosti čtenářům z oblasti historie, vývoje řemesel, architektury a v neposlední řadě odborníků zabývající se chovem včel. Laický čtenář zde objeví mnoho souvislostí s vývojem společnosti, řemeslné dovednosti a umu. Společenské změny jej zavedou do různých politických a náboženských souvislostí s vývojem lidské společnosti. Každý úl v sobě ukrývá svá tajemství, ukazující na dobové zvyklosti a historické zákonitosti dané společnosti, související s jejím vývojem. Kniha tak dává odpověď na nekonečnou „Úlovou otázku“, která řeší různé rámkové míry, konstrukce úlu a podobně. Vzhledem ke skutečnosti, že nikdo jiný nezpracoval a nevydal podobnou knihu zabývající se historií, vývojem, konstrukcí a architekturou včelích úlů, včetně jejich použití, tím se kniha stává jedinečnou a unikátní.
Evžen Báchor
Evžen Báchor
Michal Chodanič, Magdaléna Lindaurová – studio kapitola
890 Kč
500 ks
Web NZM, e-shop Profi Press

Nepovinné přílohy

978-80-88270-28-7

Fotogalerie

nahoru