Muzejní výstava roku

Heptameron: Surrealismy a sen renesance
Výstava Heptameron si vypůjčuje svůj název ze souboru erotických povídek renesanční spisovatelky Markéty Navarrské (1558), jehož české vydání s kresbami od Toyen vyšlo v roce 1932. Kniha je symbolicky rozdělena do sedmi kapitol, které zpracovávají pojem lásky a její měnící se povahu jako místo, kde se setkává surrealismus a renesance, obrazy a předobrazy. Jindřich Štyrský charakterizoval knihu jako „marnotratné bohatství příběhů ve vztahu nepřetržité metamorfózy“. Právě téma lásky v širokém smyslu slova využívá kurátorka výstavy Eva Skopalová jako místo setkání renesance s časově vzdáleným surrealismem. Výstava se koná u příležitosti 100 let od publikování Bretonova Manifestu surrealismu a současně 60. výročí nikdy neotevřené výstavy Imaginativní malířství 1930–1950, kterou v AJG připravila Věra Linhartová a František Šmejkal.
1/2024
Alšova jihočeská galerie
Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou
+420 387 967 120
+420 777 239 959
office@ajg.cz
https://www.ajg.cz
00073512
Jihočeský kraj

Povinné přílohy

Kurátorka výstavy Eva Skopalová sleduje umělecký vývoj od počátku dvacátých let, kdy československé umění sice o surrealismu vědělo, ale programově se k němu přihlásilo až v r. 1934. Na výstavě Heptameron: Surrealismy a sen renesance je vystaveno kolem 150 uměleckých předmětů, přibližně 40 publikací a periodik, několik videí a audio záznamů. Mezi nejzajímavější exponáty bezpochyby patří kniha Hypnerotomachia Poliphili aneb Poliphilův boj o lásku ve snu (1499) – renesanční inkunábule, považovaná za nejkrásnější knihu renesance, kterou na výstavu zapůjčila Národní knihovna ČR. Dále Mattioliho herbář (1526), který byl v zápůjčce získán z Knihovny Antonína Švehly. Mezi další zajímavé exponáty je možné vyzdvihnout díla Jindřicha Štyrského a Toyen, díla Stanislava Podhrázského nebo obraz Alegorie lásky od neznámého autora z konce 16. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie. Velmi zajímavé jsou filmové záběry Čeňka Zahradníčka, které vznikly pro divadlo D34, k divadelním inscenacím E. F. Buriana, nejvýznamnější je Máj z roku 1936, filmové dokumenty na výstavu poskytl Národní filmový archiv. Vizuálně poutavý je i reklamní animovaný film na mýdlo z dílny manželů Dodalových, kteří v období 1934–1938 natočili na 30 filmů, které vytvářejí etalon moderní české filmové reklamy. Vystava je rozdělena do kapitol, první oddíl X se věnuje psychoanalýze jako předpokladu úvahy o afektivitě a čase; druhý oddíl kapitol XX se zabývá vztahem lásky amara jako nové životní síly mladé republiky a nového umění, které nastoupilo po první světové válce; kapitoly XXX se zabývají láskou v kontextu humanistické filozofie a kosmologických snů, ale i surrealistického erotična; následuje čtvrtý oddíl kapitol XL, který uvažuje citlivost a pouto k jinému, jež se otevřelo jako téma nejen pro renesanční společnost po roce 1492, ale i pro surrealismus a zájem o mimoevropské kultury; tato citlivost k „jinému“ byla i přijetím možnosti jiného nadsmyslového poznání, magična, jež je předmětem kapitol L. Závěrečné dvě kapitoly se věnují politickým událostem, jimž tato meziválečná renesance čelila: v kapitolách LX jde o nástup druhé světové války a proměnu významu lásky i renesance jako intimity a společenské pospolitosti ve „světě-obludě“; poslední oddíl LXX se přímo zabývá otázkou explozivní úlohy lásky ve vztahu k levicově orientované politice, otázkou myšlenky, která nakonec ztroskotala a zanechala prázdno naplněné bolestí a strachem.
Eva Skopalová
23. 2. 2024
11. 5. 2024
II.–IV. / V.
po–ne
9–16 / 9–18
Mgr. Aleš Seifert
seifert@ajg.cz

Nepovinné přílohy

Alžběta Říhová a Stanislav Zámečník
Eva Skopalová, Alžběta Říhová
Eva Skopalová, Alžběta Říhová
K výstavě vzniká katalog, dostupný od června.
Pro návštěvníky byly připraveny programy rozvíjející diskusi o lásce v kontextu současného světa. 6. 4. ve 14:00 „Surrealismy, renesance a láska“ – komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy zakončená promítáním filmu Gustava Machatého Erotikon (1929). 20. 4. v 19:00 „Surrealismy ze soboty na neděli“ – performativní komentovaná prohlídka potmě se zářícími díly, program bude ukončen promítáním filmu Gustava Machatého Ze soboty na neděli (1931). 1. 5. Kolektiv Good Night Readers aktivuje knihovny ve výstavě a doplní je o diskuze současných autorů na téma lásky, genderu a intimity, program zakončí projekce filmu Gustava Machatého Extase (1932).
Český rozhlas: Dá se spojit renesance se surrealismem? Výstava v Alšově jihočeské galerii dokazuje, že ano | České Budějovice (rozhlas.cz), https://budejovice.rozhlas.cz/da-se-spojit-renesance-se-surrealismem-vystava-v-alsove-jihoceske-galerii-v-9212755. Artikl: Prostor, kde se setkává surrealismus a renesance | ARTIKL, https://artikl.org/vizualni/prostor-kde-se-setkava-surrealismus-a-renesance. Art Antiques: Duben 2024 | ART ANTIQUES - měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech, https://www.artantiques.cz. MF Dnes: Zdeněk Brdek, recenze. ArtRevue: Komentovaná prohlídka výstavy Heptameron s Evou Škopálovou a promítáním filmu Erotikon (1929): Surrealismy, renesance a láska – ArtRevue, https://artrevue.cz/akce/surrealismy-renesance-a-laska-komentovana-prohlidka-vystavy-heptameron-s-evou-skopalovou-a-promitanim-filmu-erotikon-1929/; Performativní komentovaná prohlídka výstavy Heptameron & Promítání filmu Ze soboty na neděli (1931): Surrealismy ze soboty na neděli – ArtRevue, https://artrevue.cz/akce/surrealismy-ze-soboty-na-nedeli-performativni-komentovana-prohlidka-vystavy-heptameron-promitani-filmu-ze-soboty-na-nedeli-1931/. NFA: Spolupráce s Alšovou jihočeskou galerií - Národní filmový archiv (nfa.cz), https://nfa.cz/cs/o-nas/na-cem-pracujeme/novinky/36407-spoluprace-s-alsovou-jihoceskou-galerii. Knihovna Antonína Švehly: Mattioliho herbář můžete vidět na výstavě "Heptameron" (25.2.-12.5.) | zemědělská, lesnická a potravinářská knihovna (uzei.cz), https://kas.uzei.cz/aktualita/mattioliho-herbar-muzete-videt-na-vystave-heptameron-252-125. Kultura 21: Výstava Heptameron spojuje dvě historické vrstvy – renesanci a surrealismus skrze široké téma lásky (kultura21.cz), https://www.kultura21.cz/vytvarne-umeni/26580-heptameron-vystava. Hospodářské noviny: Kulturní tipy: Hollywood v Praze, pokušení smyslů na Hradě či divadlo a kabaret z Ukrajiny | Hospodářské noviny (HN.cz), https://vikend.hn.cz/c1-67297720-kulturni-tipy-hollywood-v-praze-pokuseni-smyslu-na-hrade-ci-divadlo-a-kabaret-z-ukrajiny. Pražský magazín: Heptameron (prazsky-magazin.cz), https://prazsky-magazin.cz/kultura/alsova-jihoceska-galerie-pripravila-vystavu-heptameron/. Časopis Barbar: Jaro v Alšovce: Láska, tělesnost a inspirace (casopisbarbar.cz), https://www.casopisbarbar.cz/kultura/jaro-v-alsovce-laska-telesnost-inspirace.

Fotogalerie

nahoru