Muzejní publikace roku

Jiří Urban: Šperky a kopie historických klenotů / Jewellery and replicas of historical jewels
Publikace k 70. narozeninám významného zlatníka a šperkaře, který proslul především kopiemi korunovačních klenotů, ale do povědomí veřejnosti u nás i v zahraničí se zapsal i jako designér granátových šperků a vlastní šperkařskou tvorbou. Muzeum Českého ráje v Turnově s ním spolupracuje od roku 2000, mimo jiné při realizaci mezinárodních šperkařských sympozií. K umělcově jubileu proto připravil kurátor sbírky šperků a sympozií PhDr. Miroslav Cogan bohatě ilustrovanou monografii. J. Urban vydal k této stěžejní publikaci vlastním nákladem i svazek o své malířské tvorbě, který se Šperky a kopiemi tvoří díky stejné, zdařilé grafické úpravě reprezentativní komplet.
2/2024
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Skálova 71, 511 01 Turnov
+420 481 322 106
+420 603 779 364
mail@muzeum-turnov.cz
http://www.muzeum-turnov.cz
85804
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Po publikaci Současný evropský šperk (2022), připravil kurátor sbírky šperku v Muzeu Českého ráje v Turnově, PhDr. Miroslav Cogan, další obsažnou a vzorně vybavenou knihu věnovanou modernímu šperku, a to k 70. narozeninám významného zlatníka a šperkaře Jiřího Urbana. Urban proslul v posledních dvou dekádách především kopiemi korunovačních klenotů, ale do povědomí veřejnosti u nás i v zahraničí se zapsal také jako designér granátových šperků i vlastní šperkařskou tvorbou. Tu sleduje autor publikace od poloviny 80. let 20. století, a je tak detailně obeznámen s Urbanovým výtvarným myšlením, tvůrčím vývojem i významnými epizodami jeho profesního a osobního života. Muzeum Českého ráje v Turnově s Urbanem úzce spolupracuje od roku 2000, mimo jiné při realizaci mezinárodních šperkařských sympozií a připravilo s ním i řadu výstav, naposledy na jaře roku 2024. Bohatě ilustrovaná monografie je kromě úvodu a závěrečného CV rozdělena do kapitol Od designu ke šperkařské tvorbě, Sympozia, Autorské šperky, Kopie historických klenotů. Na 216 stranách pak doprovází česko-anglický text čtyřicet pět dokumentárních a přes dvě stovky převážně barevných fotografií návrhů, šperků, klenotů a záběrů z procesu jejich výroby. Grafický design Tomáše Coufala je nápaditý, přitom nevtíravě decentní a nadčasový. K dobrému výsledku tohoto publikačního počinu přispívá i vhodně zvolený papír a kvalitní tisk. Jiří Urban navíc vydal současně vlastním nákladem i svazek o své malířské tvorbě se vzpomínkovou kapitolou Žlutý kanár. Podílel se na něm stejný autorským tým: historik umění Miroslav Cogan a grafik Tomáš Coufal (fotografie obrazů Oto Palán). Spolu s tímto přihlášeným soutěžním svazkem Šperky a kopie tak tvoří výjimečný, harmonický knižní komplet.
Miroslav Cogan
Miroslav Cogan (šperky a kopie), Hynek Glos (portrétní a reportážní foto)
Tomáš Coufal, MA.
Muzeum Českého ráje v Turnově
400 Kč
500 ks
přímý prodej v prodejně MČR a e-shop, distribuce v síti regionálních knihkupectví, povinné výtisky do předepsaných krajských a vědeckých knihoven

Nepovinné přílohy

978-80-87416-42-6
fotografie ze křtu publikace 3. 4. 2024 v regionálním tisku, relace v Čs. rozhlase Liberec, https://liberec.rozhlas.cz/dilo-sperkare-a-malire-jiriho-urbana-nove-priblizuji-dve-publikace-vydalo-je-9209221; https://www.turnovskovakci.cz/kultura/fenomen-urban/. CD: soutěžní Jiří Urban, Šperky, kopie historických klenotů, doplňková Jiří Urban, Obrazy a kresby (viz: Stručná charakteristika soutěžního projektu a Povinné přílohy/Rozbor publikace) .

Fotogalerie

nahoru