Muzejní počin roku

Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2019 do 28. února 2020. Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností. Soutěžním projektem v této kategorii nemůže být projekt, který svým charakterem odpovídá hlavním kategoriím I. Muzejní výstava roku a II. Muzejní publikace roku.

Přihlášky:

Číslo projektuNázev účastníkaNázev projektu
2/2015Muzeum Říčany, p. o.Didaktické centrum geologie v ŘíčanechDetail
15/2015Muzeum MladoboleslavskaLetecké muzeum Metoděje VlachaDetail
23/2015Regionální muzeum K. A. Polánka v ŽatciZáchrana objektu bývalých papíren v Žatci a vybudování depozitářů muzea v jejich částiDetail
24/2015Židovské muzeum v PrazeRevitalizace Maiselovy synagogy – Židovské muzeum v PrazeDetail
28/2015Moravská galerie v BrněART IS HERE!Detail
29/2015Podbrdské muzeumJAKUB JAN RYBA DĚTSKÝMA OČIMADetail
33/2015Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizaceOslavy desetiletí Muzea romské kultury jako státní příspěvková organizaceDetail
34/2015Muzeum hlavního města PrahyRothmayerova vila: Příběh jednoho domu a jedné rodinyDetail
37/2015Muzeum LitovelZpřístupnění půdní vestavby a zřízení nového depozitáře Muzea LitovelDetail
46/2015Technické muzeum v BrněMezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna HôrkaDetail
47/2015Muzeum Brněnska, příspěvková organizaceVila Löw-Beer v Brně: památková obnova vily a její zpřístupnění veřejnostiDetail
52/2015Muzeum regionu Valašsko, p. o.Inovace učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírodyDetail
58/2015Vlastivědné muzeum v OlomouciHanácké obr Josef DrásalDetail
65/2015Národní technické muzeumCentrum stavitelského dědictví PlasyDetail
70/2015Masarykova univerzita - Mendelovo muzeumMendelův odkaz - 150 let od počátků genetikyDetail
72/2015Muzeum Podblanicka, příspěvková organizaceAuerspergovéDetail
77/2015Zlínský kraj, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o., Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., Muzeum Kroměřížska, p.o., Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o., Muzeum regionu Valašsko, p.o.eBadatelna Zlínského krajeDetail
78/2015Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace70. výročí konce II. světové války na MosteckuDetail
nahoru