10.4.2017

Jarní seminář Etnografické komise v Litomyšli 2017

Jarní zasedání EK AMG ČR s finanční podporou MK ČR se uskuteční v Regionálním muzeu v Litomyšli ve dnech 25. – 26. 4. 2017.

Jarní seminář etnografické komise AMG ČR, Litomyšl, 25. – 26. 4. 2017

 

Přihláška zde

 

Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, Litomyšl: místo konání – Přednáškový sál Regionálního muzea v Litomyšli

 

Okruhy témat:

 

Sbírky muzejní povahy a problematika depozitářů

Digitalizace muzejních sbírek

Zpřístupňování sbírkových databází veřejnosti

Výstupy pověřených pracovišť MK ČR

Nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR - krajské seznamy

Muzejně pedagogická praxe

Projekty poslední doby – počiny, expozice, publikace

Dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti

Neznámé předměty v našich sbírkách

Další

Kontaktní adresy:

 

Přihlášky prosím zasílejte na obě adresy:

 

Mgr. Hana Klimešová

Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9

570 01

mobil: +420 777 840 425

e-mail: klimesova@rml.cz

www.rml.cz

 

PhDr. Romana Habartová

předsedkyně EK AMG ČR

vedoucí Odboru kultury a památkové péče

Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 731 555 124
http://www.kr-zlinsky.cz

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Podzimní seminář členů Etnografické komise AMG ČR (dále jen EK AMG), který byl mimo jiné volební, se uskutečnil v prostorách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

4. – 5. 10. 2017 - Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Fororeportáž z jarního semináře Etnografické komise v Litomyšli 2017

nahoru