21.9.2017

Podzimní seminář etnografické komise AMG ČR Vsetín 2017

4. – 5. 10. 2017 - Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

4. – 5. 10. 2017 - Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Seminář etnografické komise AMG ČR Vsetín 2017   4. – 5. 10. 2017

 

Zápis.

 

Seminář Etnografické komise AMG ČR

 

Termín: 4. – 5. 10. 2017

Místo konání: Muzeum regionu Valašsko, zámek Vsetín, Horní náměstí 2

 

Zpráva o průběhu semináře

Podzimní seminář členů Etnografické komise AMG ČR se uskutečnil v prostorách Mramorového sálu Muzea regionu Valašsko na zámku ve Vsetíně. Všechny přítomné nejprve přivítala členka výboru Etnografické komise AMG ČR Mgr. Marta Kondrová, která omluvila nepřítomnou předsedkyni Etnografické komise AMG ČR PhDr. Romanu Habartovou. Následně přítomné pozdravila etnografka Muzea regionu Valašsko Mgr. Milada Fohlerová, hlavní organizátorka semináře, zástupce ředitele RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D. a ředitel Ing. Tomáš Vitásek.

První jednací blok otevřel příspěvek Mgr. Ivany Ostřanské z Muzea regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí s názvem Sušárny ovoce na Valašsku – byly, jsou… a budou?, v němž přiblížila současný výzkum těchto objektů v regionu. Mgr. Josef Urban z Vlastivědného muzea v Olomouci navázal příspěvkem o jízdě králů na Hané na příkladu obce Doloplazy, její historií a současností, popisem a proměnami obyčeje, ohrožujícími faktory a fotodokumentací z letošního roku. Tématem referátu Mgr. Hany Klimešové z Regionálního muzea v Litomyšli byli Mikuláši na Litomyšlsku. Jedná se o současný výzkum k připravované výstavě Od adventu po Tři krále a jedním z výstupů je také stejnojmenná publikace. Podobným příspěvkem se prezentovala Mgr. Milada Fohlerová z Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně, která se zaměřila na specifika mikulášských obchůzek na Hornolidečsku spočívající v obchůzce dětí, v jejím brzkém termínu (již následujícího víkendu po Dušičkách), složením masek, v nichž se nevyskytuje postava Mikuláše, a jejich počtem. Mgr. Jana Lochmanová z Muzea Vysočiny Třebíč představila historický morový průvod v Brtnici zapsaný na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina jako připomínku morové rány, která zasáhla město v roce 1715. Po krátké přestávce následoval referát Mgr. Petra Číhala ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti věnovaný současnému výzkumu gajdošů a gajdošských muzik ve Zlínském kraji jako dílčí části pro připravovanou nominaci na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Na něj navázala Silva Smutná z Městského muzea ve Velké Bíteši, detašovaného pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč, která referovala o vydaném zvukovém nosiči Lidové písně z Podhorácka. Tento projekt navázal na úspěšnou edici zpěvníků lidových písní z této oblasti. Mgr. Veronika Hrbáčková z Vlastivědného muzea v Olomouci představila hanácké svatební a jiné slavnostní koláče a jejich revitalizaci v rámci dvou výstavních projektů. Posledním referujícím v dopoledním jednacím bloku byla Mgr. Marie Mušková ze Západočeského muzea v Plzni, která prostřednictvím fotografií přiblížila rekonstrukci svatebního účesu v lidovém prostředí na Plzeňsku.

Po obědě následovala komentovaná prohlídka expozic muzea a zámecké věže. Odpolední jednací blok zahájila Mgr. Marta Kondrová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti představením výzkumu současného stavu tradiční rukodělné výroby ve Zlínském kraji v rámci přípravy Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu tohoto kraje. Její kolegyně z téže instituce Mgr. Lenka Vlková pak jednotlivě představila všechny dosavadní držitele titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje včetně nově oceněných za rok 2017. Ing. Martina Janochová z Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o. referovala o cyrilometodějské stezce, o historii tohoto sdružení, jejích produktech a snaze o přeshraniční spolupráci. Po krátké přestávce pak PhDr. Luboš Kafka z Etnologického ústavu AV ČR a PhDr. Ivana Kubečková ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy prezentovali novou publikaci Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Následující referát Mgr. et Mgr. Nely Štorkové ze Západočeského muzea v Plzni přiblížil historii Národopisného muzea Plzeňska pod vedením někdejší ředitelky Marie Ulčové, tedy období od šedesátých do osmdesátých let minulého století. Navazující příspěvek Mgr. Tomáše Bernhardta z téže instituce představil sbírku skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska jako cenný historický pramen, její tematické zaměření a současný stav zpracování – digitalizace. PhDr. Věra Kovářů přiblížila přítomným jako jedna z odborných poradců natáčení filmu Děda autorky Marty Santovjákové Gerlíkové z prostředí valašské vesnice na počátku 20. století. Prezentaci etnografických sbírek, jejich možnosti a limity na příkladu Národopisného muzea Plzeňska představil Mgr. Michal Chmelenský ze Západočeského muzea v Plzni. Jednou z možností prezentace byla také přehlídka lidového oděvu na Plzeňsku v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF v Plzni v loňském roce. Druhý jednací blok pak uzavřeli manželé Jan Vít a Jitka Kateřina Trčkovi krátkým zamyšlením nad postavením muzea v očích zřizovatele pod názvem Instituce nebo atrakce? Poté následovala prohlídka aktuálních výstav Muzea regionu Valašsko – Lidová strava, Karpatské roubenky, Jaré aj ozymé včetně stálé expozice Živá paměť regionu a závěr dne patřil společenskému večeru v budově zámku.

Druhý den semináře byl věnován exkurzím. Účastníci nejprve navštívili sklárny Krystalex, Muzeum sklářství a Galerii sklářství v Karolince. Poté následoval workshop pečení chleba spojený s obědem z regionálních specialit ve Velkých Karlovicích. Zde byl celý seminář zakončen prohlídkou dřevěného kostela.

 

Zapsal:                        Mgr. Petr Číhal

 

Ověřila dne 1. 11. 2017:

PhDr. Ivana Kubečková, místopředsedkyně EK AMG

 

 

 

 

 

 

Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín,  Místo konání – Mramorový sál Muzea regionu Valašsko, zámek Vsetín

 

Okruhy témat:

 

Nová témata etnografického výzkumu

Dokumentace současných etnokulturních tradic či lokálních festivit

             Sbírky muzejní povahy a jejich digitalizace

Zpřístupňování sbírkových databází veřejnosti

Výstupy pověřených pracovišť MK ČR

Nemateriální statky tradiční lidové kultury ČR - krajské seznamy – nové přírůstky

Krajská oceňování nositelů rukodělných hodnot

Muzejně pedagogická praxe

Projekty poslední doby – počiny, expozice, publikace

Pojmosloví etnografických sbírek (okruhy)

Grantová politika - zkušenosti

Spolupráce s místními spolky a komunitami

Ohrožení tradičních lidových řemesel

Možnosti zahraniční spolupráce

 


Program:

Středa 4. 10. 2017

 

  8.30                          Prezence

  9.30                          Zahájení – předsedkyně etnografické komise PhDr. Romana                                 Habartová

Přivítání – ředitelem Muzea regionu Valašsko, p. o. Ing. Tomáše Vitáska

9.45 – 13.00               1. jednací blok (referáty)

13.00 – 14.00             Oběd, možnost ubytování

14.00 – 15.00              Komentovaná prohlídka expozic muzea a věže

 

15.00 – 19.00              2. jednací blok (referáty)

19.00                           Prohlídka aktuálních výstav – Lidová strava a Karpatské roubenky

20.00                          Společenský večer

 

Středa 26. 4. 2017

EXKURZE:

8.30                            odjezd od muzea

9.00 – 11.00                Muzeum sklářství v Karolince a exkurze do skláren Krystalex nebo Moser

11.15 –11.45              Památník Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově                              

12.00 – 13.00              oběd

13.45 – 15:00              Moravská gobelínová manufaktura, Valašské Meziříčí

Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských, Valašské Meziříčí – prohlídka expozic a výstav

15:30                           ukončení semináře                                      

 

 

Mgr. Milada Fohlerová

Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Horní nám. 2

755 01 Vsetín

mobil: +420 733 287 748

e-mail: fohlerova@muzeumvalassko.cz

www.muzeumvalassko.cz

 

PhDr. Romana Habartová

předsedkyně EK AMG ČR

vedoucí Odboru kultury a památkové péče

Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 731 555 124

 

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Podzimní seminář členů Etnografické komise AMG ČR (dále jen EK AMG), který byl mimo jiné volební, se uskutečnil v prostorách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

4. – 5. 10. 2017 - Muzeum regionu Valašsko, p. o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

Fororeportáž z jarního semináře Etnografické komise v Litomyšli 2017

nahoru