Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
14.1.2015

Problematika přijímání darů do muzejních sbírek

Od 1. ledna 2015 mohou muzea i galerie bez obav přijímat nejen dary do sbírek, ale i jakékoli jiné hmotné dary. 

První den roku 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, která vyšla ve Sbírce zákonů 21.11.2014 pod č. 267/2014 Sb. Tato novela odstranila překážky, které v roce 2014 bránily kulturním institucím přijímat hmotné dary. O změny paragrafů týkajících se darů muzeím a galeriím se významně zasloužila Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Komisí Asociace krajů pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Tématu se bude podrobněji věnovat člen exekutivy PhDr. Zdeněk Kuchyňka v prvním letošním čísle Věstníku AMG.

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chcete se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.? Potřebujete získat podrobnější informace o činnosti AMG, formách a možnostech členství, nebo výši členských příspěvků? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás