Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
23.2.2017

2. etapa EET – Informace AMG pro muzea a galerie

Informace AMG pro muzea a galerie k 2. etapě EET
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souladu s ustanovením § 12, odst. 1, písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nejsou evidovanou tržbou tržby příspěvkových organizací.

Podle informací Ministerstva financí však toto NEPLATÍ, pokud příspěvková organizace prodává v rámci komisního prodeje zboží (publikace, propagační předměty) od subjektů, které od evidence tržeb nejsou osvobozeny (např. místní podnikatelé). Na toto zboží se zákon o evidenci tržeb od 1. března 2017 VZTAHUJE!!!

V současné době se snažíme zjistit, zda se povinnost EET vztahuje i na publikace a propagační předměty vydávané spolky či obecně prospěšnými společnostmi – zákon totiž v § 12, odst. 3, písm. h) uvádí, že evidovanou tržbou nejsou také tržby „z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků".


PhDr. Zdeněk Kuchyňka, II. místopředseda AMG

 Více podrobností naleznete zde.

 

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás