Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
1.12.2017

Doporučení UNESCO na ochranu a podporu muzeí a sbírek/Doporučení UNESCO pro zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví

Návrhy pro implementaci v podmínkách ČR


Na 38. zasedání Generální konference UNESCO ve dnech 3.–18. listopadu 2015 bylo přijato Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti a Doporučení týkající se zachování a zpřístupnění dokumenátního dědictví včetně toho, které je v digitální podobě.

Česká komise pro UNESCO se zabývala důkladnou analýzou obou Doporučení ve spolupráci s externími experty, včetně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

Komise formulovala návrhy pro vnitrostátní implementaci obou doporučení schválených na jejím plenárním zasedání dne 29. června 2017.
 

Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti (180 kB)

Doporučení týkající se zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví včetně toho, které je v digitální podobě (161 kB)


K Doporučením byly také publikovány články ve Věstníku AMG:
Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek – autorka článku Jana Součková (Věstník AMG 5/2017)
Doporučení pro zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví – autor článku Michal Beneš (Věstník AMG 6/2017)

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás