Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
5.12.2017

XIV. ročník Festivalu muzejních nocí 2018

TERMÍN PRODLOUŽEN DO 28. ÚNORA 2018!


Výzva k účasti ve XIV. ročníku Festivalu muzejních nocí 2018


XIV. ročník Festivalu muzejních nocí 2018
bude probíhat ve dnech 18. května až 9. června 2018.

Pokud máte zájem být uvedeni v propagačních materiálech AMG (tiskových zprávách apod.) a na webových stránkách FMN pošlete nám přihlášku Vašeho muzea včas!


Vyplnit stačí pouze elektronickou přihlášku!!!


Více informací najdete na webových stránkách kampaně na adrese www.muzejninoc.cz.


Na webu je k dispozici ke stažení aktuální logo Festivalu muzejních nocí 2018 v různých grafických formátech.

Logo ve variantě dle Vašeho výběru by mělo být uvedeno na doprovodných propagačních materiálech k akci, vždy s uvedením věty:

„Festival muzejních nocí 2018 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na
http://www.muzejninoc.cz.“

Logo festivalu textu by mělo zabírat minimálně 5 % materiálu.


Kontaktní osobou pro Festival muzejních nocí 2018 je Bc. Kateřina Svobodová (e-mail: kalendarium@cz-museums.cz; adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 038).


Přihlášky Vaší Muzejní noci zasílejte pouze na e-mail: adres@cz-museums.cz !!!

 

Děkujeme Vám za spolupráci!

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás