Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
25.1.2018

Muzea a GDPR

AMG vytvořila novou pracovní skupinu zabývající se problematikou GDPR


První schůzka pracovní skupiny, která se na základě usnesení Senátu AMG ze dne 14. prosince 2017 má zabývat ochranou osobních údajů v muzeích podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 známého pod zkratkou GDPR, se sešla k úvodnímu jednání 24. ledna 2018. Zúčastnili se jí za Exekutivu AMG PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Zdeněk Kuchyňka a Ing. Richard M. Sicha, dále PhDr. Zuzana Strnadová (Muzeum hl. města Prahy), Mgr. Michaela Dostálová a Mgr. Tomáš Federovič (Památník Terezín).

Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková z Národního archivu představila, jak se na GDPR připravují v archivech. Zásadní je, že se GDPR netýká zemřelých osob. Zatímco v Německu už platí implementační zákon od května loňského roku, u nás je tento právní předpis připravený Ministerstvem vnitra ČR, který může v souladu s výše uvedeným nařízením stanovit výjimky pro archivy a historické bádání, teprve v meziresortním připomínkovém řízení. Podle informací Mgr. Šimůnkové by měla být v návrhu tohoto předpisu pro archivy stanovena výjimka z uplatňování §§ 15–21, které se např. týkají povinnosti vymazávat na základě žádosti oprávněné osoby její údaje. V praxi by to znamenalo, že se Nařízení nebude vztahovat na specializované archivy muzeí, pokud je jako např. Národní muzeum mají zřízeny a jsou akreditovány, a také na sbírkové předměty, které jsou jako archiválie evidovány v NAD. Je tedy žádoucí, aby tato výjimka platila i pro veškeré sbírkové předměty v muzeích a galeriích, které obsahují osobní údaje. Exekutiva AMG proto vyzvala Ministerstvo kultury ČR, aby v rámci připomínkového řízení tuto výjimku prosadilo pro uchovávání a publikování osobních údajů ve sbírkových fondech, nikoliv v úřední agendě. V té bude evropské nařízení a potažmo samostatný český zákon platit i v muzeích v plném rozsahu.

Zda se tyto výjimky do zákona dostanou, poznáme až po jeho schválení Parlamentem ČR.

Někteří zřizovatelé muzeí, zejména územně správní celky (kraje), již vydali nebo nyní připravují vlastní směrnice a pokyny pro jimi zřizované organizace.

Za současného stavu můžeme ještě doporučit, aby si příslušní pracovníci muzeí a galerií prohlédli prezentace, které jsou zveřejněny na internetu a mohou pomoci při přípravě na nakládání s osobními údaji vrámci personální činnosti muzeí i dodavatelsko-odběratelských vztahů (http://projektovakancelar.mkcr.cz/wp-content/uploads/2017/07/Adaptace-GDPR-MK-červen-2017.pdf; http://www.msmt.cz/file/44592/; http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/metodika-implementace-gdpr_14674_3805_11.html).

 


Za Exekutivu AMG: PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Zdeněk Kuchyňka

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás