Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
7.3.2018

Výzva k zasílání podkladů – KAMPAŇ „100 OSOBNOSTÍ ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ“

Portréty významných osobností našeho oboru


Cílem kampaně je u příležitosti vzpomínaného 100. výročí vzniku samostatného československého státu upozornit na významné osobnosti českého muzejnictví, které stály u jeho počátků či přispěly k pozitivnímu rozvoji, a to jak na národní tak regionální úrovni. Seznam osobností se v první řadě stane podkladem pro zpracování grafického layoutu XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. V další fázi pak bude využit k prezentaci našeho oboru a k připomenutí možná již zapomenutých nebo v povědomí laické i odborné veřejnosti doposud málo známých lidí. V tomto seznamu se mohou objevit zakladatelé muzeí a muzejních spolků, sběratelé, badatelé, vědci, mecenáši či donátoři ad. Z hlediska časového zařazení se není třeba omezovat pouze na osobnosti působící kolem roku 1918, vždy by však mělo jít o ty významné postavy z oblasti muzejnictví, které již zemřely.


Od muzeí a galerií, které se budou chtít do kampaně zapojit, budeme potřebovat:

Jméno a příjmení osobnosti, její životopisná data, stručný popis působnosti s informacemi vážícími se k dané muzejní instituci či vědnímu oboru.

Portrétní fotografii v dobrém grafickém rozlišení (minimálně 300 dpi) s jednoznačnou identifikací dané osobnosti.

Souhlas s užitím výše uvedených údajů a materiálů pro propagační účely v rámci mediálních kampaní AMG.


Kontaktní osoba: Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
E-mail: amg@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037


Představte v rámci kampaně významnou osobnost, která přispěla k rozvoji či věhlasu právě Vašeho muzea či oboru muzejnictví jako celku!

Těšíme se na Vaše podněty!

Tabulka osobností muzejnictví (39 kB)

 

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás