Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
1.8.2011

Seminář Veřejnost a archeologické nálezy

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem pořádá seminář

Veřejnost a archeologické nálezy

Kde: Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 – Chodovec, Archivní 4
Kdy: 11. října 2011
Registrace účastníků nejpozději do 3. října 2011 (elektronický formulář na http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormArcheo2011.frm nebo na adrese bedriska.stepanova@nkp.cz).
Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře.

Jedním ze spolupořadatelů tohoto semináře je také Asociace muzeí a galerií ČR jako jeden ze signatářů ČKMŠ.

Program  Dokument Word (51 kB)

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás