Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
22.6.2018

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2018–2019

Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2018


ZÁKLADNÍ KURS

Ve školním roce 2018–2019 připravujeme již XVII. běh kurzu určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
Kurz mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
V základním kurzu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.
Více na http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/zakladni-kurs

 

NÁSTAVBOVÝ KURS – MUZEJNÍ VÝSTAVNICTVÍ

V pořadí VIII. běh nástavbového kurzu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kurzu získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí v širším kontextu.
Kurz je otevřen všem zájemcům, kteří splní stanovené podmínky – http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/nastavbovy-kurs

 

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2018.

 

Kontaktní osobou je Bc. Kateřina Svobodová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 038.

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás