Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
21.11.2018

XII. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

28.–29. listopadu 2018, Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem, p. o.

 

Zasedání nejvyššího orgánu Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. – Sněmu AMG se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 v prostorách Muzea města Ústí nad Labem, p. o.

XII. Sněm AMG se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátorky Statutárního města Ústí nad Labem Ing. Věry Nechybové a rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. Spolupracujícími institucemi jsou Muzeum města Ústí nad Labem, p. o., a Dobrovolnické centrum, z. s. Partnery XII. Sněmu AMG se staly firmy AV MEDIA, a. s., Promotion and Education, s. r. o., a Testo, s. r. o.

Cílem tohoto významného setkání je příprava koncepcí a strate­gií činnosti AMG na další období (2019–2021), seznámení členských institucí s výsledky práce AMG v uplynulém období (2016–2018), a také volba nového vedení této největší profesní organizace působící v oboru muzejnictví v České republice (Exekutivy AMG a Revizní komise AMG).

V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních a 16 čestných členů. Mezi její hlavní aktivity patří Festival muzejních nocí, kampaň Muzea a 20. století a Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, hojně je využíván Adresář muzeí a galerií ČR na webu AMG na adrese http://www.cz-museums.cz. Odborná veřejnost vyhledává zejména semináře, celostátní či mezinárodní konference. Neméně důležité je i pořádání každoročních kursů Školy muzejní propedeutiky či vydávání Věstníku AMG.

 

Slavnostní zahájení XII. Sněmu AMG proběhne dne 28. listopadu 2018 od 13.00 hodin v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem, p. o.

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem!
 

Tisková zpráva XII. Sněm AMG  (52 kB) 

Program XII. Sněmu AMG (47 kB)

 

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás