Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
22.11.2018

PODKLADY pro jednání XII. SNĚMU AMG v Ústí nad Labem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

veškeré informace k organizačnímu zajištění a podkladové materiály k jednání XII. Sněmu AMG, který se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 v prostorách Muzea města Ústí nad Labem, p. o., naleznete na tomto odkazu, kde budou postupně zpřístupňovány (dva odkazy na webu zatím nefungují – materiály jsou v této chvíli v přípravě, resp. dokončuje se jejich konečné znění): http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/snem/xii-snem-amg-v-usti-nad-labem.


Registrační poplatky budou vybírány u prezence. Náklady na ubytování, cestovné a stravné si hradí každý účastník sám.
 


DŮLEŽITÉ!!!

Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG (instituce) 1 právoplatný hlas; individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do Orgánů AMG).
Pokud nebude řádného člena AMG zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit u prezence písemné pověření, že je zmocněn ke hlasování na Sněmu AMG – Plnou moc.
V případě, že budete při volbách do Orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání Sněmu AMG nezúčastní, žádáme Vás, abyste předložili jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce.


Pokud budete mít jakékoli dotazy ve věci organizačního zajištění XII. Sněmu AMG, kontaktujte nás prosím.


Informace si nemusíte tisknout – veškeré materiály dostanete v deskách při prezenci!!

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Ústí na Labem

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás