Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
1.4.2019

Vzájemné uznávání volných vstupů pro sezónu 2019 – INFORMACE PRO ČLENY AMG!

Memorandum mezi NPÚ a AMG o vzájemném uznávání průkazů členů AMG, pracovníků NPÚ a členů ICOMOS:


Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi NPÚ a AMG
 – platnost memoranda na základě výpovědi NPÚ skončila 31. března 2019!

O této skutečnosti byli všichni členové AMG informováni v rámci jednání XII. Sněmu AMG v listopadu 2018.

Více informací naleznete zde – PRŮKAZ ČLENA AMG
Více – viz článek na str. 24 ve Věstníku AMG 1/2019
 

Dne 23. dubna 2019 se uskuteční společné setkání zástupců AMG a NPÚ, kde budou projednány oblasti spolupráce mezi AMG a NPÚ pro další období. 

Vedení AMG se zde znovu pokusí otevřít také otázku možnosti vzájemného uznávání průkazů zaměstnanců NPÚ a členů AMG.

O výsledku tohoto jednání budeme členské instituce AMG obratem informovat.

Nicméně pro návštěvnickou sezónu, která začíná 1. dubna 2019, by členové AMG měli spíše počítat s variantou, že volné vstupy ze strany NPÚ nebudou pro členy AMG uznávány!

 

Zpět

NOVINKY A AKTUALITY

Sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ministerstva kultury

Reakce AMG na mediální smršť posledních dnů

Informace publikované ve Věstníku AMG a na webových stránkách AMG

Možnost podat přihlášku do XIX. ročníku soutěže

Přijímáme přihlášky do nového ročníku kursů ŠMP!

6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás